Nordbahnviertel | Z divočiny se stane park

V Nordbahnviertel se má „divočina“ v příštích několika letech přeměnit na velký park. Minulou středu byly předloženy plány a současně zahájen proces veřejné účasti. Někdejší „Severní nádraží“, obklopené obytnými budovami, by se mělo stát v příštích letech rekreační oblasti o rozloze asi deseti hektarů. Cílem města Vídeň však je, aby tato oblast zůstala co nejpřirozenější.

Nordbahnhof

ORF

Například by měl být zachován biotop přísně chráněné ropuchy zelené - „městská divočina“ kolem rybníků, kde žijí ropuchy, by měla existovat i nadále a být schůdná přes můstek. Dalším cílem je ve spojení s parkem podél tratě příměstského vlaku vytvořit prostor pro procházky.

Využití vodní věže je stále otevřené

Spolu s pověřenou kanceláří pro krajinnou architekturu představily Městské zahrady ve středu v Nordbahnhalle koncepci toho, jak by mohla v budoucnu vypadat „Freie Mitte“ v okrese Nordbahnhof. Kromě toho začal proces veřejné účasti, kde mohou rezidenti přispět svojí myšlenkou. V současné době je také nutné objasnit, jak by mohly být v budoucnu využity stávající budovy, jako jsou historická vodní věž (Wasserturm) a hala severního nádraží (Nordbahnhalle).

Nordbahnhof

ORF

Ropucha zelená

Více informací je k dispozici na územní správě úřadu městské části na Max-Winter-Platz od 30. dubna do 11. května od 14:00 do 18:00 hod.

Článek v němčině | 25.4.2018 | Nordbahnviertel: Aus „Gstetten“ wird Park