Výstava ukazuje Karla Marxe ve Vídni

K 200. výročí narození Karla Marxe se i ve Vídni konají různé akce: výstava ve Waschsalonu, na adrese jedné z nejznámějších komunitních staveb Karl-Marx-Hof, zobrazuje vídeňský pobyt revolucionářského teoretika v roce 1848 v kresbách.

Výstava potrvá do 20. prosince - při příležitosti 200. výročí narození Karla Marxe se 5. května bude konat den otevřených dveří s bezplatnými prohlídkami. Ve spolupráci s Waschsalonem odprezentuje Günther Haller dne 16. května ve Wienbibliothek vídeňské radnice knihu „Marx ve Vídni. Od barikád ke komunitní budově.“

Karl-Marx-Hof Wien

Bwag/CC BY-SA 4.0

Karl-Marx-Hof ve Vídni

Waschsalon č. 2 v komplexu budov, pojmenovaném po Karlu Marxovi, je místem konání dlouhodobé výstavy „Das rote Wien“ a v těchto dnech tady můžeme v rámci aktuální výstavy vidět taky samotného Marxe. Historické dokumenty a předměty z desetidenního pobytu tehdejšího šéfredaktora „Nových rýnských novin“ (Neue Rheinische Zeitung) ve Vídni v roku 1848 jsou ale vzácné, a ani žádná z pouze 15 dochovaných fotografií ho nezachycuje ve Vídni.

Kurátoři Lilli Bauer a Werner T. Bauer se proto přiklonili k neobvyklému způsobu vytvoření této výstavy. O vizualizaci historického obsahu byl požádán Peter M. Hoffmann, ilustrátor a spisovatel z Lipska, který pracuje pro noviny jako „Die Zeit“, „Falter“ nebo „Süddeutsche Zeitung“, ale taky ve svém komiksu „Podzim rozhodnutí“ vypráví „Příběh sametové revoluce z roku 1989“ formou grafického románu.

Karl Marx auf Bild in Ausstellung im Waschsalon Karl-Marx-Hof

ORF

Karl Marx strávil v 1848 několik dní ve Vídni

Tabule zobrazují vídeňskou scénu

Na devíti velkoformátových tabulích je ve formě kreseb zobrazen nejen pobyt Marxe ve Vídni – od jeho vystoupení na celodenní akci v Sträußelsäle, kterou mělo navštívit až 1000 lidí, až po pohřební průvod pro oběti „Praterschlacht“, při které byla vzpoura bídně placených pracovníků krvavě potlačena. V srpnu 1848 nebyl vídeňský vzduch naplněn takovým revolučním elánem, v jaký Marx doufal.

Dr. Michael Ludwig, Lilli Bauer, P. M. Hoffmann, Dr. Wolfgang Maderthaner  Waschsalon Karl-Marx-Hof

Waschsalon Karl-Marx-Hof | Markus Sibrawa

Michael Ludwig, Lilli Bauer, P. M. Hoffmann a Wolfgang Maderthaner

Celkově však výstava „Karl Marx ve Vídni“ přesahuje jeho pobyt ve Vídni, ukazuje Marxe také jako londýnského korespondenta „Presse“, popisuje první výskyt komunistického manifestu v Rakousku, smrt Marxe a pravidelné pamětní ceremonie ve Vídni, práci jeho dcer jako korespondentek „Arbeiterinnen-Zeitung“, austromarxismus a otevření Karl-Marx-Hofu 12. října 1930.

VHS zvou na „Marx200“

Vídeňské VHS nabízí do června program zaměřený na 200. výročí narození Karla Marxe.
Série „Marx200“ obsahuje také různé diskuze, témata jsou například „Marx a falešné zprávy“, „Vztah Marxe a přírody“ a „Jak Marx přemýšlí o práci a nezaměstnanosti“.

Článek v němčině | Ausstellung zeigt Karl Marx in Wien

Linky