V rakouském parlamentu nalezené objekty z dob nacismu mají putovat do muzea

V rámci rekonstrukčních prací v budově rakouského Parlamentu byla objevena díla z dob druhé světové války, která zobrazují i Adolfa Hitlera. Historici předměty prozkoumali a doporučují předat nalezené obrazy a busty do muzea.

Minulý podzim byly v Parlamentu objeveny čtyři malby, dvě busty a jeden reliéf. Historici Bertrand Perz a Verena Pawlowsky z Vídeňské Univerzity se pozůstatky, které byly objeveny v uzamčeném trezoru v místnosti na odpadky, pod mikroskopem zabývali. Podle nich se jedná o sedm objektů jednoznačně pocházejících z doby nacismu.

Umělci byli částečně členové NSDAP

Čtyři z „uměleckých předmětů nacistické propagandy“, byly podle vědců vytvořené v době před připojením - „Anschlussem“ Rakouska k Německé říši, jedna malba byla vytvořena krátce poté. Dvě Hitlerovské busty nejsou jasně zařaditelné, pokud se jedná o datum vzniku. Někteří umělci byli dokonce členové NSDAP, „s určitostí ale jejími sympatizanty,“ řekli oba historici.

Parlament und Statue der Pallas Athene

APA/Georg Hochmuth

S téměř stoprocentní jistotou pocházejí díla z doby, kdy budova parlamentu sloužila jako sídlo říšského komisaře pro znovusjednocení („Reichskommissars für die Wiedervereinigung“ 1938 - 1940), nebo jako „Gauhaus“, tedy jako sídlo NSDAP ve Vídni (1940-1945). V budově na Ringu byly opakovaně nalezeny nacistické předměty, jako dokumenty, fotografie, plakáty nebo knihy.

Nabízí se archiv nebo muzeum

K dalšímu nakládání s nacistickými předměty vyvstává otázka, zda by měly být zachovány nebo jestli jim vůbec věnovat tolik pozornosti. Perz a Pawlowsky argumentují tím, že objekty „by měly být viděny v jejich historické hodnotě“ a mohly by být zajímavé pro budoucí výzkum i pro výstavní účely.

„Jejich zničení by znamenalo - kromě úsilí - i symbolické gesto, které může mít za následek i to, že jejich zničení bude interpretováno jako popíraní nepříjemné historické pravdy. Jako řešení se proto nabízí, předat předměty archivu nebo muzeu, které by mohlo reflektovat jejich historickou „hodnotu“.