Biskup Hlouch může být blahořečen, rozhodl Vatikán

Vatikán souhlasí se zahájením blahořečení někdejšího českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Blahořečení je jedním ze stupňů procesu, který směřuje k prohlášení člověka za svatého.

Josef Hlouch se ve funkci postavil proti komunistické totalitě, a řadu let byl proto komunisty perzekvován. Biskup Hlouch byl znám svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, internace a krutého teroru, řekl o něm současný českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

Devátý českobudějovický biskup Josef Hlouch se narodil 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Na kněze byl vysvěcen roku 1926 v Olomouci. Byl profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci a českobudějovickým biskupem byl jmenován 25. června 1947. Úřad zastával až do své smrti v roce 1972, ale po řadu let byl kvůli odporu vůči komunistické totalitě v nucené izolaci.

Hlouch se po komunistickém převratu v roce 1948 dostal s totalitní mocí několikrát do konfliktu kvůli proticírkevnímu postoji režimu a snaze komunistů o odstřižení tuzemských katolíků od Vatikánu.

Od května 1950 byl Hlouch internován ve své rezidenci a od března 1952 mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. června 1968, kdy se opět ujal svého úřadu.

V procesu směřujícímu k prohlášení člověka za svatého je v katolické církvi kandidát prohlášen postupně za služebníka Božího, ctihodného a blahoslaveného, a poté nakonec za svatého. Církev usiluje o svatořečení více českých osobností. Například beatifikační proces kardinála Josefa Berana začal již v roce 1998 a svatořečen by měl být i kněz Josef Toufar, umučený komunistickou StB. Celý proces blahořečení Josefa Hloucha může trvat až 18 let.

biskup Josef Hlouch

František Kolouch | Český rozhlas