Týden romské kultury v Brně | Výstava fotografií a příběhy „Žen z Cejlu“

Za výstavou portrétů, jejichž autorem je fotograf Jiří Hloušek, a která poukazuje na to, jak se ženy z vyloučené lokality vyrovnávají s předsudky ze strany společnosti, stojí brněnská organizace IQ Roma Servis.

„Chtěli jsme dát dohromady skupinku žen z lokality, které budou ochotné se nafotit, sdílet svůj příběh a stát se třeba i inspirací pro ostatní. Přitom důležitý pro nás byl pocit jejich sounáležitosti s komunitou, podpora jejich identity a sebevědomí, a to se myslím povedlo velmi dobře,” hodnotí výstavu Petra Płachtański, vedoucí týmu komunitní práce IQ Roma servis Brno.

Příběh výstavy Ženy z Cejlu - DÁŠA

Jiří Hloušek

Výstava se v budoucnosti bude dále rozšiřovat o nové portréty a příběhy. V rámci týdne romské kultury bude k vidění v Cafe baru Morgal a autoři zvažují také vydání knižní publikace fotografií s příběhy.

S předsudky se setkává například jedna z fotomodelek Tamara. „Já, ačkoliv sama jsem biologicky Romka, nikdy jsem takto vychována nebyla a mezi Romy jsem nevyrůstala. Přesto narážím občas na předsudky majoritní společnosti, a proto vím, jak se cítí a jak to mají v životě těžké,” popisuje. Řešení vidí především ve vzdělání. „Bez vzdělání nejsi nic a pokud jsi Rom, máš to v životě ještě mnohem těžší,” říká.

„Já osobně věřím, že každá žena má svůj příběh, který může být pro někoho inspirativní. V běžném každodenním životě si však my ženy své přednosti málokdy uvědomujeme, protože se ztrácejí pod tíhou starostí a povinností. Pokud vám ale někdo udělá krásný portrét a současně vám pomůže objevit a formulovat vaše kvality, začnou se dít divy,” shrnuje vedoucí týmu komunitní práce IQ Roma servis Brno.

V muzeu romské kultury v Brně, kde bude výstava k vidění od 3. do 9. dubna je možné mít prohlídky taktéž v angličtině nebo v maďarštině. Program naleznete zde. www.rommuz.cz

Příběh výstavy Ženy z Cejlu - GLORIE

Jiří Hloušek