Sokolové v Česku zahajují rok oslav 100 let od vzniku republiky

Členové Sokola v Čechách a na Moravě, kterých je na 160 tisíc, si letos budou také připomínat stoleté výročí od založení Československa. A čeká je šestnáctý všesokolský slet v prvním červencovém týdnu.

Velký průvod z Václavského na Staroměstské náměstí s asi 10 tisíci Sokoly zahájí červencový XIV. všesokolský slet. Hromadné cvičení s 15 tisíci Sokoly v pražském Edenu pak bude jeho vrcholem.

secvičování sestav na všesokolský slet 2018

Český rozhlas

Dnes se v pražském Karolinu uskutečnilo slavnostní zasedání České obce sokolské. Všichni vrcholní představitelé české obce sokolské se sešli a debatovali nad tím, jak propojit největší organizaci v Čechách, která umožňuje sportovat všem bez ohledu na věk s touto moderní dobou.

100 let od založení republiky je i velkým svátkem pro Sokoly. Ti tvořili páteř legií, a byli činí i v počátcích republiky. Počínaje dneškem začíná série akcí Sokolské obce, které výročí připomenou. A nebude chybět ani všesokolský slet.

Mezi hlavní sokolské ideály vždy patřila demokracie, proto Sokolové představovali největšího existujícího nepřítele pro jakýkoliv nedemokratický systém. Tak tomu bylo i v roce 1948, kdy byl uspořádán na dlouhou dobu poslední všesokolský slet. Při něm předvedli Sokolové největší demonstraci vzdoru proti nastupujícímu komunismu. Odmítli pozdravit Klementa Gottwalda a provolávali slávu bývalému prezidentu Edvardu Benešovi. I když nebyli po chuti ani monarchii, ani nacismu i komunismu, sokolské ideály vydržely a český Sokol může v tomto roce slavit 156 let.

vlajka libereckých Sokolů

Český rozhlas