„Přijetí a odsun. Sudetoněmci v Dolním Rakousku v letech 1945/46“

Přednáška Niklase Perziho z Centra pro výzkum migrace bude pojednávat o období po druhé světové válce, kdy bylo z tehdejšího Československa vyhnáno do obsazeného Rakouska okolo 250 000 sudetských Němců, z čehož okolo 100 000 dorazilo do Dolního Rakouska. Většina těchto lidí byla z jižních Čech či jižní Moravy. Pouze 16 000 jich mohlo zůstat, zbytek byl odsunut dále do Německa.

abschub der sudetendeutschen

IMAGNO | Votava

V letech 1945/46 bylo z tehdejšího Československa vyhnáno okolo tří milionů sudetských Němců

„Aufnahme und Abschub. Die Sudetendeutschen in Niederösterreich 1945/46“
Přednášející | Niklas Perzi
Kdy | út 6.3.2018 v 17:00 hod.
Kde | čítárna knihovny Niederösterreichische Landesbibliothek
Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten

Kdo stál za touto nedostačující „vítací kulturou“? Kdo při tom z rakouských politiků, správních orgánů a okupačních mocností sehrál důležitou roli? Jakou měl v této záležitosti úlohu? A proč?
Právě tyto otázky se daná přednáška pokusí zodpovědět. Zároveň tento večer představuje i závěrečnou tečku za pilotním projektem Centra pro výzkum migrace | Zentrum für Migrationsforschung (ZMF) „Integrace německy mluvících vyhnankyň a vyhnanců z Československa“ | „Integration der deutschsprachigen Vertriebenen aus der Tschechoslowakei“. Projekt probíhal v letech 2013-18 v úzké spolupráci s NÖ Landesarchiv.

Niklas Perzi

privat

Niklas Perzi

Rakouský historik a publicista Niklas Perzi (*1970) je výzkumným pracovníkem Rakouské akademie věd a v Centru pro výzkum migrace (ZMF) v St. Pölten. Ve své badatelské činnosti se věnuje především rakousko-českým, česko-slovenským a česko-(sudeto-)německým vztahům, státnímu socialismu v ČSSR a regionálním dějinám Dolního Rakouska a jižních Čech. Publikuje a také spolupořádá výstavy právě na výše zmíněné oblasti. Naposledy mu vyšlo „Aufnahme und Abschub. Die Sudetendeutschen in Niederösterreich 1945/46“.

Po přednášce se bude možné nechat provést po výstavě „Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vypráví o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině", která trvá do 9. března. Výstava se nachází ve výstavních prostorách téže knihovny.

Přihlašujte se e-mailem na adresu post.k2veranstaltungen@noel.gv.at nebo telefonicky na číslo 02742/9005-12835

Ausstellung | Langsam ist es besser geworden

Zentrum für Migrationsforschung

13.11.2017 | Ausstellungseröffnung | „Langsam ist es besser geworden“
27.11.2017 | Jak přišli Moravané do Hürmu

Linky