Adventní koncert škol Komenský

O první adventní neděli se v chrámu Maria am Gestade rozezněly vánoční tóny školního sboru a orchestru žáků Komenského škol, jejich vyučujících a ABC chóru. Vánoční hřejivou atmosféru jim pomohli hudebně dokreslit člen Vídeňské státní opery Jaroslav Pehal, varhaník Mário Sedlár a skladatel Šimon Voseček. Posluchači se těšili z Dvořákových Biblických písní, částí z České mše vánoční, ale také třeba rakouských koled.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 18.12.2017

Konzert Maria am Gestade

RG Komensky

Adventní koncert v chrámu Panny Marie na Nábřeží, kde se pravidelně konají české bohoslužby, pořádaly školy Komenského pro veřejnost v kostele vůbec poprvé. Posluchači z řad dětí i rodičů, blízkých příbuzných či kamarádů se ladně přenesli do sváteční nálady plné míru, pokory a lásky.

Rádio Dráťák Magazín
18.12.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

„Jsme pyšní, že jsme to tak zvládli, protože ten náš orchestr je docela velký, přesto to zní moc dobře,“ řekl učitel hudební výchovy na reálném gymnáziu školy Komenského Johannes Langer, který stál také za krásným hudebním zážitkem pro všechny posluchače v sále. Připravil aranžmá a pod jeho vedením studenti a žáci nazkoušeli celý adventní koncert. „Je to naše vánoční oslava přátelství v rodině,“ uvedla učitelka hudební výchovy Yvona Friedlová. Také její zásluhou se vánoční atmosféra adventního koncertu studentů velice vydařila.

Konzert Maria am Gestade

RG Komensky

Vedle Dvořákových Biblických písní zněly mezi chrámovými zdmi převážně písně českého hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. V 18. století sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní, jehož nejslavnější a dodnes nejhranější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční z roku 1796. Ryba současně k hudbě složil i český text, protože byl toho názoru, že z latinsky zpívaných žalmů neměli posluchači ani zpívající náboženský užitek. Jedná se o pastorální hru, příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Sbor a orchestr škol Komenský připravil pro posluchače také sérii vánočních koled v českém, německém i anglickém jazyce.

Pořadem vás provede Pavlína Woodhams. Téma připravila Pavla Rašnerová.