České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.12.2017 | 13:05 hod. | ORF 2 Wien

Příští česko-slovenský magazín národnostních skupin se ponese v atmosféře hned několika významných jubileí; 25 let od rozdělení Československa, 35. výročí existence Rakousko-slovenského kulturního spolku a 150. jubilejního roku vídeňského Sokola. V pořadu si také společně zavzpomínáme na Vladimíra Stejskala, našeho milého kolegu, známého a přítele.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.12.2017

mirka a pavlína ozveny prosinec 2017

orf | pavla rašnerová

Miroslava Huber a Pavlína Woodhams | moderátorky Ozvěn

České Ozvěny | Slovenské Ozveny 10.12.2017 | 13:05 hod. | ORF 2 Wien

Vídeňští Češi a Slováci | 25 let po rozpadu Československa

Vznik České a Slovenské republiky znamenal konec téměř 80 let přímého propojení obou států. Tato historická událost, politická a geografická separace Československa, se promítla i na životě daných národnostních skupin v Rakousku. Ozvěny přiblíží dění ve vídeňských česko-slovenských spolcích v průběhu čtvrtstoletí nejmodernějších dějin, ze kterého lze vycítit přetrvávající intenzivní spolupráci a soudržnost.

posledni minuty ceskoslovenske televize

Archiv ČST

Silvestr 1992

Rakousko-slovenský kulturní spolek slaví 35. jubileum

Rok 1982 představuje mezník v dějinách vídeňských Slováků. Založení Rakousko-slovenského kulturního spolku umocnilo jejich vnímání sebe samých a doteď poskytuje národnostní skupině kulturní přístřeší. Jeho letošní 35. výročí založení zahajuje novou éru spolku. Během listopadového generálního shromáždění vzpomínají přátelé spolku a jeho funkcionáři na tyto roky plné změn a naděje.

35 let rakousko slovensky spolek

orf | pavla rašnerová

Rakousko-slovenský kulturní spolek

150. výročí založení vídeňského Sokola

Kulaté oslavy nepatřily jen vídeňským Sokolům a Sokolkám a jejich blízkým; radostné okamžiky sdíleli a prožívali spolu s představiteli členských organizací Světového svazu sokolstva. Součástí programu bylo i veřejné vystoupení cvičebních a tanečních složek v Union Sport Zentrum Hietzing, nesoucí se v přátelské atmosféře a duchu sokolských tradic. Slavnosti vyvrcholily galavečerem v prostorách vídeňské radnice, kde bylo vídeňskému Sokolu popřáno jen to nejlepší do dalších 150 let. Sokol nehraje významnou roli jen jako místo společného sportovního vyžití, ale je místem, kde mnozí již našli či nacházejí svou druhou rodinu.

Sokol 150 Jahre

orf | pavla rašnerová

Oslavy Sokola | galavečer ve vídeňské radnici

Vzpomínka na Vladimíra Stejskala

V říjnu přišla česká národnostní skupina o významného autora a přispěvatele do Vídeňských svobodných listů, redaktora a hlas vysílání ORF pro národnostní skupiny, aktivního a obětavého člena Českého srdce, Akademického spolku a Sokola a herce Vlastenecké omladiny, Vladimíra Stejskala. Jeho práce a úsilí zanechalo nesmazatelnou stopu nejen v aktivitách spolků, ale i srdcích všech jeho kolegů, známých a přátel.

vladimir stejskal

orf | pavla rašnerová

Vladimír Stejskal při volbě nového předsednictví Sokola ve Vídni, 2016

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.12.2017