Česko má podle OSN účinněji bojovat s rasismem

V době, kdy se v české společnosti řeší očividně rasově motivovaný útok skupiny fotbalových fanoušků na muže černé pleti a nenávistné komentáře pod fotkou prvňáčků teplické školy, jejichž proviněním je, že mají jiný odstín kůže, vyšla zpráva OSN o stavu lidských práv ve všech 193 členských státech.

Konkrétně v Česku je dle zprávy stále co zlepšovat. OSN nabádá Česko právě k boji s rasismem, xenofobií a islamofobií. Zároveň očekává zlepšení integrace Romů do společnosti. Řada členských zemí naopak ocenila pokrok, kterého Česko dosáhlo v integraci dětí se znevýhodněním do vzdělávacího systému. Kladně země OSN hodnotily také dosažení dohody o výkupu vepřína v Letech u Písku, kde za druhé světové války byl romský pracovní tábor.

Lidé vyhrožovali pod touto fotkou dětem i pedagogům. „Třída plná teroristů, tam by sednul ruční granát, rovnou střílet,“ psal podle Deníku jeden z uživatelů. Případ řeší policie.

Český rozhlas | Deník | Zdeněk Traxler

Takzvaný univerzální periodický přezkum, kterému se Česko na půdě OSN v Ženevě podrobilo, je procedura, která se zaměřuje na hodnocení lidských práv ve všech státech mezinárodní organizace. Situaci přezkoumávají vždy po zhruba čtyřech a půl letech ostatní země a nevládní organizace. První zasedání se datuje do roku 2008. Česko posouzením prošlo v letech 2008 a 2012.

Doporučení, která nejsou závazná, Česku dalo několik desítek zemí. Například podle Belgie v Česku nadále dochází k segregaci romských dětí. Čína uvedla, že diskriminace Romů je v České republice „systematická“.

Zvýšit své úsilí by podle doporučení některých členských zemí OSN Česko mělo v boji proti násilné trestné činnosti páchané z nenávisti a proti údajně rostoucímu rasismu a xenofobii ve společnosti. Několik zemí výslovně doporučilo bojovat s předsudky vůči žadatelům o azyl a příslušníkům menšin, především Romům. Nenávistné výroky by měli politici a úřady rezolutně odsoudit, doporučily například Spojené státy. Řada převážně muslimských zemí včetně Turecka, Indonésie či Íránu doporučila Česku bojovat také s islamofobií, která je podle nich na vzestupu.

valné shromáždění OSN

UN.org

Další doporučení, která Česko v Ženevě dostalo, se týkala pokračování úsilí o dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti, boje proti domácímu násilí či problému přeplněných věznic.

Podle vedoucí české delegace, náměstkyně ministra pro lidská práva Martiny Štěpánkové, Česko při posledním přezkumu dostalo 136 doporučení a 129 z nich splnilo. Připustila ale, že začlenění Romů do společnosti i rostoucí nenávist vůči menšinám a cizincům představuje pro zemi velkou výzvu.

Zdroj: zpravy.idnes.cz