Poslední rozloučení s Vladimírem Stejskalem

Poslední rozloučení s autorem Vídeňských svobodných listů, redaktorem a hlasem vysílání ORF pro národnostní skupiny, aktivním a obětavým členem Českého srdce a Sokola a hercem Vlastenecké omladiny se koná ve středu 15. listopadu 2017

ve 13 hodin ve smuteční hale č. 3 na centrálním vídeňském hřbitově Simmeringer Hauptstraße 234, Tor 3, 1110 Vídeň.

V 18 hodin následuje zádušní mše svatá v křižovnickém kostele Karlskirche, Kreuzherrengasse 4, 1040 Vídeň.

Drobeček si nepřál žádné květiny. Prosil o peněžní dary. Proto bude možno při pohřbu přispět sbírkou na lékařský výzkum do přistaveného sběrného boxu, který za tímto účelem bude vystaven. Děkujeme.

todesanzeige vladimir stejskal

archiv

Sokol jako rodina | 30.10.2017 |
Krajané truchlí za Vladimíra Stejskala | 18.10.2017 |
Vladimír Stejskal hovoří pro Magazín Dráťák | 10.10.2016 | Vídeňské svobodné listy slaví 70 let