Sokol jako rodina

Ve dnech 20.-22. října proběhly hlavní oslavy 150. výročí založení první sokolské jednoty ve Vídni. Bohatého programu se zúčastnili sokolští funkcionáři a představitelé členských organizací Světového svazu sokolstva.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 30.10.2017

Sokol Feier Galaabend

ORF | Pavla Rašnerová

V roce 1862 se Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner zasadili o realizaci sokolské myšlenky v podobě Tělocvičné jednoty Praha, která brzy nato vnikla i v ostatních státech. Tak zvaný Sokol Vídeňský vznikl na přelomu 1866/67 v hlavním městě tehdejšího společného státního útvaru, kam proudily přílivy pracovních sil z Českých zemí. V letech 1880 – 1910 se ve Vídni formovaly i ostatní sokolské jednoty. Od roku 1918 nesou jednotný název Sokol Vídeň.

Sokol Wien Turnen Kinder

ORF | Pavla Rašnerová

Rádio Dráťák Magazín
30.10.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Na slavnosti 150. výročí přijeli také zahraniční hosté. Například zástupkyně Jednoty SOKOL Trenčín, které obohatily veřejné vystoupení cvičebních a tanečních složek v Union Sport Zentrum Hietzing. „Zachováváme společnou českou a slovenskou kulturu,“ uvedla náčelnice Povážské sokolské župy M.R.Štefánika Daniela Valentová.

Sokol Trencin

ORF | Pavla Rašnerová

Zleva: Ľubica Držková a Daniela Valentová, Jednota Sokol Trenčín

Katharina Florian Sokol

ORF | Pavla Rašnerová

Katharina Florián, show dance Sokol Vídeň

Program zahrnoval tradiční nástup praporečníků, ukázková cvičení žactva a dorostu i tréninky volejbalu, florbalu a stolního tenisu. Oživením byl například ukázkový fitness trénink, cvičení staršího členstva nebo show dance. Účastníci uviděli vystoupení souboru Marjánka i ukázku z činnosti Vlastenecké omladiny.

Za vídeňský Sokol cvičila kromě jiných i Marie Pibilová, členka výboru za Jednotu 16/18. I ve zralém věku plně zastává sokolské heslo „V zdravém těle zdravý duch.“ „Do Sokola chodím od prvního roku, bez cvičení to nejsem já,“ řekla v pořadu Dráťák. Pro Evu Fuchsovou ze sokolské jednoty 16 ve Vídni je také velice důležité účastnit se všech sokolských sletů a cvičení. „Sokol je moje rodina, je to část mého života,“ uvedla.

Marie Pibilová, Sokol

ORF | Pavla Rašnerová

Marie Pibilová, Sokol Vídeň XVI/XVIII

Eva Fuchsová, Sokol

ORF | Pavla Rašnerová

Eva Fuchsová, Sokol Vídeň XVI

Vídeňských oslav Sokola se zúčastnili i zástupci ze Solothurnu, jedné z devíti jednot Sokolské župy Švýcarské. „Cvičení v Sokolu není jen přeskakování přes kozu. Jde o mnoho dalších aktivit, které nás sdružují,“ řekl na slavnostech Jiří Svoboda, starosta Sokola v Solothurnu.

Jiri Svoboda Sokol Svycarsko

ORF | Pavla Rašnerová

Jiří Svoboda, Sokol v Solothurnu | Švýcarsko

Tužme se!

Sokol Wien Rathaus

orf

Miroslav Tyrš zastával kromě zásad jako síla a mužnost, činnost a vytrvalost nebo kázeň také heslo Tužme se. Bez soudržnosti by Sokol jistě tak dlouho nepřežil řadu obtížných historických období, kdy čelilo zákazům a pronásledování. Ať už to bylo v době 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska, nebo v době obsazení Rakouska nacistickým Německem, či po skončení 2. světové války. Vždy ale znovu povstal a obnovil svoji činnost. Sokol v Rakousku musel navíc řešit i takové situace, které žádné jednoty v jiných zemích neznaly – a to odliv a příliv členů do Československa nebo zpět.

Zdenek Matousek Sokol Rathaus

ORF | Pavla Rašnerová

Zdeněk Matoušek se svou vnučkou, Sokol Vídeň XII/XV

Cervenkova Frey-Materna

ORF | Pavla Rašnerová

Ivana Červenková, náměstkyně ministra ČR a Tomáš Frey-Materna, starosta Sokolské župy rakouské

Sobotní oslavy 150 let Sokola ve Vídni pokračovaly následným galavečerem v budově vídeňské radnice. Slavnostními fanfárami a pochodem Josefa Suka byl zahájen sokolský večírek, na který se dostavili zástupci Vídně, Ministerstva zahraničí ČR, Senátu PČR i starostka České obce sokolské a Světového svazu sokolstva Hana Moučková.

Filmařka a předsedkyně spolku Česko-slovensko-rakouského kontaktfóra Zuzana Brejcha v pořadu vzpomíná na příchod do Rakouska a seznámení se se Sokolem. „Přála bych mu hlavně hodně mládeže, bez ní by nepřežil,“ říká.

Zuzana Brejcha Sokol

ORF | Pavla Rašnerová

Zuzana Brejcha, předsedkyně spolku Česko-slovensko-rakouského kontaktfóra

Eva Philipp Sokol

ORF | Pavla Rašnerová

Eva Philipp, Sokol Vídeň XII/XV

Starosta Sokolské župy rakouské Thomas Frey-Materna všechny přítomné přivítal úvodní řečí. „Máme dobré zásady, podle kterých můžeme cvičit i žít, ale musíme na nich denně pracovat,“ prohlásil starosta.

Lumir Wien

ORF | Pavla Rašnerová

Vídeňský pěvecký spolek Lumír

Pořadem vás provede Pavlína Woodhams. Rozhovory natočila a téma připravila Pavla Rašnerová.