Sokol byl jako součást odboje nacistům trnem v oku. Před 76 lety přerušili jeho existenci

Psal se rok 1941 - v noci ze sedmého na osmého října zatklo gestapo náraz téměř všechny funkcionáře Sokola. Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek zabaven. Tyto události si v neděli připomněli sokolové po celém Česku.

Všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě během té noci pozatýkali příslušníci gestapa. Sokolové byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.

Sokolové na snímku z roku 1938 v Hlučíně

Český rozhlas | CCO Public Domain

Jedním z nich byl i Karel Evald. „Přišli gestapáci a tátu si odvedli. Pak jsem se teprve dozvěděla, že tu noc zlikvidovali ve všech sokolských jednotách téměř všechny činovníky, kteří ještě nebyli zatčení. Táta byl mezi nimi. Byl členem předsednictva sdělovatelského sboru. Tenkrát je všechny odvezli do Terezína, když se pak táta vrátil, tak vyprávěl, že v Terezíně byl velký sokolský slet,“ vzpomíná pro Radiožurnál jeho dcera Dagmar Evaldová.
Jejího otce Karla Evalda gestapo zatklo a propustilo třikrát, po čtvrté se už ale nevrátil. Nacisté ho za jeho odbojovou činnost popravili.

Bez sokolů by možná nebylo atentátu

Sokolové v době okupace patřili k nejodvážnějším a nejaktivnějším příslušníkům odboje, ať už v zahraničí nebo doma. „Dokonce můžeme říci, že atentát na Heydricha, nebýt sokolů a sokolského odboje, tak, nechci říct, že by nevyšel, ale měl by rozhodně velmi velké problémy,“ připomněl ve vysílání Českého rozhlasu senátor Tomáš Grulich z ODS, který se historií Sokola zabývá.

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho více jak stopadesátileté historii. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které jak ukázal další vývoj české potažmo československé společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly.