Občanská iniciativa „Minority SafePack"

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack" vyzývá EU ke zvýšení ochrany příslušníků národnostních a jazykových menšin a k posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie. Aktuálně je do začátku dubna 2018 potřeba sesbírat jeden milion podpisů na podporu různorodosti v Evropě.

Poslední možné datum k zanesení podpisu vychází na 3. dubna 2018. Signatářem Evropské občanské iniciativy se může stát každý občan EU (některé z jejích zemí), který je již ve věku, jenž jej opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

Občané touto iniciativou vyzývají EU, aby přijala soubor legislativních aktů s cílem zvýšit ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie. Tyto akty by měly obsahovat opatření týkající se regionálních a menšinových jazyků, vzdělávání a kultury, regionální politiky, zapojení občanů, rovnosti, mediálního obsahu, jakož i státní podpory poskytované regionálními orgány.

K iniciativě se musí připojit, jak již bylo uvedeno, alespoň jeden milion občanů EU. Ti musí pocházet z alespoň 7 různých členských států a v každém z těchto 7 členských států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu.

Pressekonferrenz Volksgruppen zu den Nationalratswahlen | Wiener ARGE für Volksgruppenfragen

ORF | Yvonne Strujić

Gabriela Novak-Karall

Gabriela Novak-Karall (Chorvatské centrum) občanskou iniciativu zmínila na tiskové konferenci ARGE Volksgruppen, svolané 15.9.2017 a vyjádřila se k ní následovně: „Motivujme ostatní spolky, přátele, kolegy z práce, známé, příbuzné, aby tuto iniciativu podepsali. V Evropské unii žije 40 milionů lidí, kteří se s jednou z autochtonních skupin cítí být spjatí.“

20.9.2017 | Požadavek na novou vládu: „Dejte svým národnostním menšinám to, co jim patří!“

Link

K formuláři Evropské občanské iniciativě „Minority SafePack"