Bývalý velvyslanec Jan Sechter se přijel do Vídně rozloučit s českými spolky

Na besedu s Janem Sechterem si v sobotu večer našla cestu do Slovanské besedy skoro padesátka lidí. Dnes už bývalý velvyslanec ČR ve Vídni přijel z Prahy, aby se setkal s lidmi z české menšiny, mezi kterými podle svých slov našel spoustu přátel.

Ať už to byly otázky ohledně další profesní kariéry, poděkování nebo dotazy na zlepšení obrazu Česka v rakouských médiích, z celé besedy bylo cítit, že Jan Sechter se své role velvyslance zhostil nejenom úspěšně, ale možná i trochu s větší vehemencí než bylo třeba. „Já jsem se věcem české menšiny věnoval víc, než by se velvyslanec Čechům věnovat měl," vyprávěl s úsměvem Jan Sechter.

Jan Sechter ve Slovanské besedě

orf | tereza chaloupková

To korespondovalo i s hlasy z publika: „Váš předchůdce nás nehýčkal, kdežto vy jste si nás hýčkal." Moderátorka večera Helena Huberová mluvila i za pěvecký spolek Lumír: „Je i mnoho jiných spolků, které se mají čile k světu, ale Vy jste toho pro nás udělal velice moc, Vy jste se za nás opravdu rval," řekla.

Jan Sechter při besedě

orf | tereza chaloupková

Jan Sechter působil ve Vídni od roku 2013 do srpna 2017, předtím byl velvyslancem ČR v Polsku a pracoval jako tajemník pro tisk, kulturu a politiku pro Velvyslanectví ČR v Berlíně. Nyní se jeho profesní kroky zastaví na chvíli v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí. Jak sám uvádí, byl by rád, kdyby jeho děti mohly být pro změnu v Praze a nasály i trochu český vzduch, „aby taky věděly, kde jsou doma.“

Reportáž ze setkání uvidíte v příštím vydání pořadu České ozvěny - Slovenské ozveny v neděli 8. října. Rozhlasový příspěvek z besedy, stejně jako rozhovor s Janem Sechterem si můžete poslechnout ve vydání Magazínu Dráťák 9. října na rádiu Burgenland.

Jan Sechter ve Slovanské besedě

orf | tereza chaloupková

Jan Sechter ve Slovanské besedě

orf | tereza chaloupková