SPÖ navrhuje zřízení fóra poradních sborů pro národnostní menšiny

SPÖ chce změnit zákon o národnostních menšinách. Navrhuje zřídit nové fórum poradních sborů pro národnostní menšiny, které by sestávalo z představitelek a představitelů jednotlivých poradních sborů a jejich zástupkyň a zástupců a zasedalo alespoň jednou za půl roku.

Franz Kirchgatterer

Parlamentsdirektion | Mike Ranz

Franz Kirchgatterer

Žádost SPÖ k zákonu o národnostních menšinách

Žádost týkající se změny tohoto zákona předložil v parlamentě poslanec Franz Kirchgatterer 20. září 2017 během plenární schůze.

Fórum má především vyhotovovat zprávy a stanoviska a případně podněcovat právní změny. Podle poslance Franze Kirchgatterera je cílem podpora mezikulturního dialogu, zejména mezi národnostními menšinami a státem.

Požadavek na novou vládu: „Dejte svým národnostním menšinám to, co jim patří!“

Link

Zákon o národnostních menšinách | Žádost SPÖ o změnu