Ocenění Evropského parlamentu pro tento rok získala Charita ČR a Strom života

Cenu evropského občana v Praze převzali zástupci Charity ČR a mobilního hospice Strom života. Ocenění uděluje od roku 2008 Evropský parlament, jeho smyslem je podpořit úsilí o vzájemné porozumění mezi občany EU a činnost vyjadřující hodnoty zakotvené v Listině základních práv EU.

Kandidáty na cenu udělovanou ve všech členských zemích EU navrhují jednou ročně poslanci Evropského parlamentu. Každý z nich může nominovat organizaci, skupinu nebo osobnost. O ocenění pak rozhodují europoslanci daného státu a následně zvláštní výbor Evropského parlamentu.

Generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka

ČTK | Ondřej Deml

„Je spousta lidí, kteří se bojí umírání a toho, že ztratí někoho blízkého. My jsme tu od toho, abychom jim odvahu nevzali, naopak je posouvali dál,“ řekla ředitelka hospicu Strom života Marie Ryšková. Další cenu určenou pro Českou republiku převzal generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka. „Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nouzi. A to by mělo být hodnotou každého občana - nejen českého a evropského, ale kdekoliv na světě,“ prohlásil Líčka.

V České republice se Cena evropského občana udílí od roku 2014. Loni ji za Česko získaly zakladatelka projektu Czechitas Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ. V předchozích letech byly oceněny humanitární organizace Člověk v tísni nebo Nadace Naše dítě.