Historik Jiří Pešek | Češi a Rakušané

Na Vídeňskou univerzitu přijeli v květnu diskutovat profesoři z Karlovy univerzity na téma 99 let od vzniku Československa a 24 let od jeho rozpadu. Jedním z účastníků debaty byl také profesor Jiří Pešek, expert na moderní dějiny, zvláště německy mluvících zemí.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 14.8.2017

Sérii přednášek vídeňských a českých expertů na moderní české dějiny pořádala ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Vídni stálá Konference rakouských a českých historiků. Profesor Jiří Pešek do Vídně přijel v rámci cyklu přednášek pořádaných Institutem východoevropských dějin.

Rádio Dráťák Magazín
14.8.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

U setkání u kulatého stolu hovořil s docentem Oto Konrádem z Univerzity Karlovy a velvyslancem ČR v Rakousku Janem Sechterem mimo jiné například na téma zániku monarchie a založení Československa v roce 1918, jenž vedly k masivní vlně vystěhovalectví vídeňských Čechů. „Česká menšina se radikálně zmenšila a její život tu tehdy nebyl ideální,“ popsal Pešek dobu, když do nově vzniklého Československa odešlo z druhého největšího českého města kolem sta tisíc obyvatel.

Jiří Pešek

Privatarchiv

Jiří Pešek

Na Vídeňské univerzitě se hovořilo také o důležitých sociálních a kulturních aspektech od dob Habsburské říše, společenské změně, hospodářském vývoji a vizích státnosti, ale také následných politických zvratech. Profesor evropských dějin Jiří Pešek neopomněl ani kult Tomáše Garrigue Masaryka. „Byl velkou osobností, kterou rakouští intelektuálové respektovali,“ uvedl.

„Jsme sousedi, patříme k sobě“

„Patříme k sobě, jsme sousedi. Nejkrásnější na tom je, když dokážeme přes tu hranici spolu nadále hovořit,“ řekl historik Jiří Pešek v pořadu Dráťák Magazín o staletém soužití Čechů a Rakušanů, které se podle něj nedá eliminovat. Odkazuje na dnešní prospěšnost zahraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českem, zejména na vědecké bázi. Sám je členem představenstva Aktion Österreich-Tschechische Republik - organizace, která nabízí studentům stipendijní pobyty na univerzitách.

V diskuzi u kulatého stolu na Vídeňské univerzitě se hovořilo také o někdejší československé státnosti či budoucnosti národních států v Evropě. „Ve velké Evropě mají naše národy jedinou možnost – jít společně,“ tvrdí Jiří Pešek.

Celý rozhovor si poslechněte v pořadu Rádio Dráťák Magazín. Téma připravila Tereza Chaloupková. Pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.