České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.6. 2017 ve 13:05 | ORF2 Vídeň

Významné jubileum Sokolské župy rakouské, rakouská premiéra vítěze Emmy Award Matěje Mináče, vzpomínky mimořádné osobnosti Charty 77, ale i smutná zpráva o ztrátě výjimečné členky národnostní skupiny tvoří aktuální relaci Ozvěn.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.6.2017

České Ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF | Yvonne Strujic

Slavnostní zahájení oslav 150. výročí založení Sokola

„Nazdar“ se v dubnu neslo slavnostním otevřením oslav na Velvyslanectví České republiky v Rakousku k výročí Sokolek a Sokolů, kteří již 150 let létají nad Vídní. Sokolská župa Rakouská odstartovala svůj jubilejní rok v tradičním sokolském duchu.

Sokol 150 Jahre | Auftakt ins Jubiläumsjahr

ORF | Yvonne Strujic

Pocta Vilmě Zubek

93 let plných smíchu, družnosti, otevřenosti, bezprostřední lásky, dobrodružství, ale i neustálé a nezastavitelné touhy po důležité součásti její identity, slovenském životě ve Vídni. Její srdce už bohužel nebije. Koncem dubna jsme naši oblíbenou Vilmu Zubek navždy ztratili. Portrét, který se pokouší vyobrazit životní energii Vilmy Zubek a její nevyčerpatelné lásky k bližním, vám chceme připomenout ještě jednou. Jako poctu naší milé Vilmě Zubek.

Vilma Zúbek

ORF| Yvonne Strujic

Očima fotografky

Dokumentární film z roku 2015 „Očima fotografky | Through the eyes of the photographer“ producenta Matěje Mináče o vzpomínkách jeho matky Zuzany Mináčové, jejích temných zážitcích z druhé světové války, byl koncem března poprvé představený i ve Vídni. Příspěvek o bolestivých událostech, láskyplně zachycený objektivem fotografky.

Filmpremiere in Wien | "Through the eyes of the photographer" von Matej Minac

ORF | yvonne strujic

Anna Šabatová | Initiatorin der Charta 77

ORF | yvonne strujic

Anna Šabatová | Jedna z prvních signatářek Charty 77

Anna Šabatová pracuje v současné době jako veřejná ochránkyně práv. Tohoto smýšlení byla také už před 40 lety, když spolu se svým mužem jako jedni z prvních stáli při vzniku Charty 77, dokumentu na podporu lidských práv, který následně i podepsali. Ozvěny navštívily tuto dámu na jejím pracovišti v Brně a dozvěděly se podrobnější detaily okolo listiny, která pro mnohé představovala naději.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. dubna 2017 ve 13.05 | ORF2 Vídeň