Pomoc slabším – České srdce

Založení Českého srdce mělo původně za cíl pomoci hladovějícím českým dětem. Iniciativa získala ihned ohlas. Děti dostávaly možnost jezdit na letní tábory a senioři finanční podpory k nízkým důchodům.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 12.12.2016

Od počátku listopadu 2016 je Věra Gregorová předsedkyní ústředí Českého srdce, československé sociální péče v Rakousku. Dlouholetá místopředsedkyně a členka spolku převzala funkci po Jiřím Uhrovi. Věra Gregorová je také členkou Menšinové rady a předsedkyní družstva Hotelu Posta, bývalého Národního domu v prvním okrese.

Ceske srdce aktivity

svobodne listy

Pražská iniciativa „Pomoc hladovějícím českým dětem“ z roku 1917 měla ve Vídni ohlas, který dal podnět k tomu, aby také ve Vídni bylo založeno České srdce.

Rádio Dráťák Magazín
12.12.2016 | 21:20 | Radio Burgenland Livestream

Spolek České srdce ve Vídni byl založen v 25. ledna 1918. První schůzi zahájil básnik J.S. Machar, který obšírně vylíčil strádání české chudiny ve Vídni. Vídeň žila v roce 1918 nejen posledním rokem první svetové valky, ale také v atmosféře nepředstavitelné materiální a duševní bídy, která těžce doléhala na všechny vrstvy obyvatelstva. V této době se našlo několik obětavých mužů a žen, kteří si vzali za úkol z ničeho vytvořit velkou sociální organizaci s pobočkami jak ve všech vídeňských okresích, tak na rakouském venkově, kde tehdy žil ještě vetší počet česky nebo slovensky mluvícího obyvatelstva. Asi po první světové válce koupilo České srdce velkou louku a vedle toho stadion s tribunou v 10.okrese u Favoritenstrasse. Často bylo hřistě pronajímano Rakušanům. Bylo ale také místem konaní sokolských sletů v letech 1956 a 1962. Hřistě a stadion byly v roce 1972 prodány městu Vídeň.

Dnes pořádá kulturní výbor Českého srdce podniky společně s Akademickým spolkem a podporuje financně Vídeňské svobodné listy a pronajímá prostory spolkům ve Slovanské besedě.

Společná Vánoční oslava - Českého srdce, odborů II/XX, XII a XVII se koná v sobotu, 17. prosince od 15 hod. ve Slovanské besedě, Drachengasse 3, 1010 Vídeň