Vídeňské svobodné listy ve Škole Komenský

Na půdě Školského spolku Komenský ve 3. vídeňském okrese je právě k vidění výstava mapující 70. výročí novin Vídeňské svobodné listy. Dvojjazyčná expozice je putovní, sem byla přesunuta z prostor českého velvyslanectví.

On demand | Rádio Dráťák Novinky | 5.12.2016

Slavnostní vernisáže se zúčastnil například Pavel Rodtt, předseda Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku, která noviny vydává. „Na celém světě je jen málo českých novin, které by bez přestávky vycházely tak dlouho. Jsme na ně velice hrdí,“ uvedl na zahájení výstavy v Sebastianplatzu.

Rádio Dráťák Novinky
5.12.2016 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Jubileum menšinových novin přišel oslavit také předseda Školského spolku Komenský Karl Hanzl. Významné výročí čeká brzy i školu. Spolek byl založen v roce 1872 a tak si příští rok připomene 145 let od svého počátku. Obě organizace při sobě za dobu svého působení spolupracovaly. „Přál bych novinám, aby dokumentovaly i nadále veškerou činnost, která se tu děje a aby si získaly zejména mladé a kritické čtenáře,“ popřál Vídeňským svobodným listům k jubileu Karl Hanzl.

Vídeňské svobodné listy vyšly poprvé 26. ledna roku 1946. Čtenáři se v novinách dočtou informace týkající se zejména spolkové činnosti, menšinové tematiky, ale také články o kultuře, historii či dění v české a slovenské Vídni. Přispívat mohou také samotní čtenáři svými postřehy, reportážemi nebo názory k nejrůznějším tématům.

Dvojjazyčná výstava o 70tileté historii Vídeňských svobodných listů ve Škole Komenský ve Vídni neskončí. Jak potvrdila současná šéfredaktorka novin Hana Herdová, expozice poté poputuje dál do Institutu slavistiky Vídeňské univerzity. „Tady výstava potrvá jeden měsíc a poté se přesune do České republiky,“ uvedla.

Celým vysíláním vás provede Pavlína Woodhams.