Děti z Prahy a Vídně mají společný koncert

Pod záštitou Velvyslanectví České republiky ve Vídni proběhne v prostorách školy Komenský společný koncert dětských sborů z Prahy a z Vídně.

Koncert

Kinderchor Skřivánci ZUŠ Klapkova, Praha
Wiener ABChor Singklasse Sebastianplatz

Pod vedením

Alice Stavělová
Jana Reichová

Kdy a kde

Pátek 8.dubna 2016 | 16:30 | Theatersaal der Komenský Schule | Sebastianplatz 3 | 1030 Wien

Link

Schulverein Komenský