Mendel Day v Brně i ve Vídni

V návštěvnickém centru Moravského zemského muzea Mendelianum – atraktivní svět genetiky se 8. března uskuteční první mezinárodní den Johanna Gregora Mendela – Mendel Day. Akce se koná na počest 150. výročí zveřejnění tiskem Mendelovy objevitelské práce a její rozeslání do nejrůznějších částí světa. Kromě proběhne také ve Vídni.

V roce 1866 byla zveřejněna Mendelova objevitelská práce v časopise brněnského Přírodozkumného spolku, který byl rozeslán do světa. Mendel vstoupil na mezinárodní odbornou scénu, kde je dodnes uznáván jako geniální vědec a označován za „otce genetiky". Spolek byl organizací Hospodářské společnosti, ve které Mendel působil více jak třicet let a která má přímou historickou návaznost s dnešním Moravským zemským muzeem. Mendelianum aktuálně působí přímo v autentických prostorách této společnosti.

Mendel

MZM

Johann Gregor Mendel byl významnou vědeckou i mnohostrannou oobností.

„Mendel je stálou inspirací pro odborníky, zájemce o vědu, ale i širokou veřejnost. Vždyť Brno a celou naši republiku celosvětově proslavil,“ uvedl vedoucí Mendeliana MZM Jiří Sekerák. Mendelův den nabízí komunikaci v oblasti popularizace, propagace a rozvoje Mendelova vědeckého a kulturního odkazu, kterému se Mendelianum věnuje už přes půl století. Den nesoucí jméno významného vědce je otevřen pro všechny zájemce a má podporu z celého světa. Klíčovými místy jsou kromě Brna také Vídeň reprezentující Evropu, Tucson Ameriku, Sydney Austráliii a Tokyo Asii.

Mendelova laboratoř

MZM

Molekulárně biologická laboratoř: Touha poznávat a objevovat.

Program v Brně nabídne návštěvníkům seznámení se s osobností Mendela, jeho experimenty, vědeckým přístupem a závěry, které se staly základem genetiky. Poprvé se otevřou dveře k nové interaktivní části expozice Mendeliana, kde se lidé přiblíží k jeho objevům, ale také k dnešní vědě, včetně virtuálních vstupů do laboratoří.

Mendel Day ve Vídni nabídne zase komentovanou prohlídku Mendelovy Vídně s jednotlivými zastaveními doprovázenou přednáškami Mendelových učitelů na Vídeňské univerzitě. Zájemci se mohou také projít starým univerzitním městečkem.

Link

Mendelianum