RÁDIO a TELEVIZE | NABÍDKA V ČEŠTINĚ

Rozhlasové pořady jsou vysílány na Rádiu Burgenland (94,7). Televize ORF připravila nový 25minutový televizní magazín pod názvem „České ozvěny | Slovenské ozveny“. Příspěvky vysíláme v českém a slovenském jazyce.

Není pochyb o tom, že Vídeň byla kolem roku 1900 druhým největším českým městem v Evropě, a to i přesto, že se na čísla tehdejších úředních statistik nemůžeme plně spolehnout. První Češi z Čech, Moravy a rakouského Slezska se však ve Vídni začali usazovat už kolem roku 1250.

Rádio Dráťák | Novinky & Magazín
Pondělí 21:10-21:40 hod.
Rádio Burgenland

Týdenní magazín s názvem „Rádio Dráťák“ na stanici Rádio Burgenland je inspirován pojmem „na drátě“ a symbolizuje první pokusy o zprostředkování zpráv. Název pořadu jsme koncipovali vědomě, abychom poukázali na dlouhou historii vídeňských Čechů a jejich politickou působnost na vídeňské půdě, která začala založením prvního spolku v roce 1862. Zakládání vlastních odborů, vlastních bank, vlastních politických stran a zřizování početných vzdělávacích zařízení, škol a mateřských škol svědčí o čilém životě vídeňských Čechů.

Od srpna 2009 pravidelně připravujeme magazín národnostních skupin „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ o vídeňských Češích a Slovácích.

„Ozvěny | Ozveny“ budou vysílány šestkrát ročně, vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci ve 13.05 na ORF 2 Wien.

V tomto magazínu ukazujeme neznámé příběhy za známými tvářemi Vídně. Abychom naše vysílání zpřístupnili také příslušníkům ostatních menšin a publiku se zájmem o českou Vídeň, vysíláme naše příspěvky s německými titulky. Tok informací v rámci menšiny je ve všech pořadech prioritou.

Ani příslušníci národnostních skupin se nemohou vyhnout proměnám času, a tak zjišťujeme, že naše internetová nabídka nachází u recipientů rostoucí ohlas. Abychom naše pořady lépe uvedli na trh, ukládáme už v předstihu jejich obsahy do sítě v podobě zpráv na českém kanálu v němčině a češtině. K vícenásobnému užívání našich produkcí nabízíme rozhlasové pořady stejně jako televizní magazín – jak je v celém subjektu běžné – samozřejmě na internetu jako „on demand“. Regionální témata tak získávají přeshraniční význam.

Live na internetu