Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
šKOLSKÝ SPOLEK kOMENSKÝ

Slavnostní předání medaile Za zásluhy o diplomacii

Minulé úterý 7. listopadu předseda Školského spolku Komenský Karel Hanzl slavnostně převzal od ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského medaili „Za zásluhy o diplomacii“. Naše redakce byla u toho. Poslechněte si krátký záznam z tohoto předání z divadelního sálu na Sebastianplatzu.

„Je to ocenění za Vaše celoživotní úsilí, za to, jakým způsobem vedete tento kolektiv a jak přispíváte k dobrému jménu Česka zde v Rakousku,“ s těmito slovy předal Jan Lipavský Karlovi Hanzlovi a všem, kteří za Školským spolkem stojí a spolupodílí se na jeho chodu, medaili „Za zásluhy o diplomacii“.

Ministr zahraničních věcí ve své řeči zdůraznil důležitost existence Školského spolku Komenský, který byl založený v roce 1872, a to jak pro samotnou českou menšinu ve Vídni, tak pro celý středoevropský region. Jedním z darů, které s sebou přivezl, byly také knihy pro žáky. Po slavnostním setkání pokračoval prohlídkou obecné školy na Sebastianplatzu, kde se zúčastnil i výuky.

Fotostrecke mit 12 Bildern

Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Předseda Školského spolku Komenský v úvodu přivítal jak hosty z Česka, tak Rakouska a také všechny kolegy a žáky škol Komenský
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Mezi hosty jak z Česka, tak Rakouska byli velvyslanec ČR ve Vídni Jiří Šitler, v zastoupení starosty Vídně Peter Florianschütz, ředitel Kabinetu a člen vlády ČR Karel Kühnl, ředitel Kanceláře ministra ČR Ivan Brož, ředitel Odboru států střední Evropy Ivan Jestřáb, vedoucí oddělení pro národnostní menšiny při. Úřadu spolkového kancléře Michaela Brunner, nově zvolená předsedkyně Československého ústavu zahraničního Hana Hlaváčková a jeho čestný předseda Jaromír Šlápota
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
„Pane starosto, já bych Vám rád předal medaili ministra zahraničních věcí a to jako ocenění za zásluhy, které patří Vám a nejenom Vám, patří samozřejmě všem, kteří Vám s tím pomáhají a všem, kteří se podílejí na práci Školského spolku, a je to ocenění za Vaše celoživotní úsilí, za to, jakým způsobem vedete tento kolektiv a jak přispíváte k dobrému jménu Česka zde v Rakousku,“ s těmito slovy předal Jan Lipavský Karlovi Hanzlovi a všem, kteří za Školským spolkem stojí a spolupodílí se na jeho chodu, medaili „Za zásluhy o diplomacii“
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Ministra zahraničních věcí a jeho tým a také všechny přátele školy a zástupce národnostní menšiny Čechů ve Vídni uvítali žáci (sbor a orchestr) Školského spolku Komenský písní „Proč bychom se netěšili“
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
V publiku byli dále mj. předseda Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku Pavel Rodt, starosta dvojjazyčné obce v Korutanech Globasnitz Bernard Sadovnik, zástupci české menšiny v poradním sboru Spolkového kancléřství Věra Gregorová, Zuzana Brejcha a Richard Basler
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
„Chtěl bych Vás ujistit, že ministerstvo zahraničních věcí spolu s dalšími institucemi nepolevuje v úsilí Vás podporovat. Pracujeme na tom, aby se Vám dostávalo institucionální i finanční podpory nejen z Česka, ale když to dovolí diplomacie, tak se i přimlouváme zde v Rakousku, a samozřejmě i cílem je dosáhnout dlouhodobé systémové podpory,“ promluvil Jan Lipavský ke Školskému spolku Komenský
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Ministr zahraničních věcí obdržel od Školského spolku Komenský publikaci 150 let Školského spolku a také jeho nový kalendář na rok 2024
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Karel Hanzl s výborem Školského spolku Komenský vybrali částku ve výši 2 000 eur a předali ji starostovi Globasnitz Bernardovi Sadovnikovi na pomoc jeho obci, kterou v létě zasáhla přírodní katastrofa
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová
Předání medaile Za zásluhy
orf | pavla rašnerová

„Tato vyznamenání jdou jednotlivcovi, ale nakonec jdou institucím. Já si myslím, že lepší diplomatické zastoupení než je škola Česká republika ve Vídni nemá. Máme tu 560 dětí, to znamená 560 diplomatů, k tomu ještě všechno to okolí zaměstnanců a přátel, tak to je několik tisíc lidí. Ti všichni fandí nejen Rakousku, ale také České republice,“ reaguje s jistou dávkou dojetí pár minut po udělení ocenění Karel Hanzl.

Díky patřilo také velkému partnerovi Školského spolku Komenský Bernardovi Sadovnikovi, starostovi Globasnitz. Ten v srpnu letošního roku řešil následky přírodní katastrofy, která zasáhla právě i jeho obec v Korutanech. Několik obyvatel přišlo o střechu nad hlavou. Karel Hanzl s výborem Školského spolku Komenský vybrali částku ve výši 2 000 eur.

Fotostrecke mit 2 Bildern

Předání medaile Za zásluhy
Školský spolek Komenský
Předání medaile Za zásluhy
Školský spolek Komenský