Schloss Rohrau
(c) ORF
(c) ORF
WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

Rok Harrachů na zámku Rohrau

Harrachové hráli v českých dějinách důležitou roli jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství. Letošní rok vyhlásil Národní památkový ústav jako Rok Harrachů. Na zámek Rohrau rodového sídla Harrachů se vydal Klub česko-slovenských turistů v Rakousku a delegace z Česka.

WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI je k dispozici s německými titulky, které lze volitelně přidat pomocí teletextu na straně 777.
Pořad je po dobu jednoho týdne po odvysílání přístupný v ORF TVThek, rovněž s volitelnými titulky.

Setkání se uskutečnilo 30. září na zámku Rohrau v Dolním Rakousku. Podívejte se na reportáž WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI
5. listopadu na ORF III.

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody naší historie. Zastávali vysoké posty v církvi, u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. Byli průkopníky nejen v lyžování, ale také v lesním hospodaření, sklářství, zemědělství a včelařství. Zasloužili se o lepší sociální péči, zapojili se do kulturního dění, byli významnými mecenáši.

Johannes und Ursula Waldburg-Zeil
(c) ORF

Aristokratický rod hrabat Harrachů zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Jeho členové se od 17. století prosadili jako vynikající diplomaté a vídeňský dvůr je zpravidla vysoce oceňoval. Jejich mimořádné politické nasazení trvalo až do 18. století. V té době stáli na pozicích zemského vlastenectví a snažili se bránit práva Českého království. Výsledek těchto snah ovšem nebyl příliš výrazný. Musíme si ale uvědomit, že i tyto aktivity později přispěly k národnímu obrození.

Gräfin Johanna Waldburg-Zeil
(c) ORF
Hraběnka Johanna Waldburg-Zeil
Jan Lustinec
(c) ORF
Jan Luštinec, historik a iniciátor
Beppo Harrach
(c) ORF
Beppo Harrach, hlava rodu Harrachů
Hrabě Jan Podstatzký
(c) ORF
Hrabě Jan Podstatzký
Herr Novosad Sklarna Harrachov
(c) ORF
Majitel sklárny Harrachov František Novosad
Burgermeister Jilemnice
(c) ORF
Starosta Jílemnice David Hlaváč
Schloss Rohrau
(c) ORF
Přípitek na počest Harrachů
Schloss Rohrau
(c) ORF
Oslava, zámek Rohrau
Hana Herdova
(c) ORF
Spoluorganizátorka Hana Herdová