Julia Hamedinger
ORF
ORF
WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

Témata 10. září na ORF III

Další vydání našeho vícejazyčného magazínu národnostních menšin WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI poběží v neděli 10. září od 9:00 hod. na programu ORF III. V tomto sedmijazyčném vysílání na Vás čekají reportáže v jazycích jednotlivých národnostních menšin.

100 Jahre Kroatenwallfahrt nach Mariazell
ORF

Titulky v němčině

WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI je k dispozici s německými titulky, které lze volitelně přidat pomocí teletextu na straně 777.

Pořad je po dobu jednoho týdne po odvysílání přístupný v ORF TVThek, rovněž s volitelnými titulky.

HRVATI | 100 let poutě burgenlandských Chorvatů do Mariazell

Přesně před 100 lety, a sice v lednu 1923, se konala úplně první společná pouť burgenlandských Chorvatů do Mariazell. Letos se toto významné jubileum náležitě oslavilo – tisíce poutníků dorazily do Mariazell. Za tu dobu se již tradicí stalo předávání „putovní madony“, repliky sochy Marie z Mariazell. Tentokrát ji předávala farnost Kaisersdorf/Kalištrof-Weingraben/Bajngrob farnosti Dürnbach/Vincjet.

MAGYAROK | Portrét sbormistra Jánose Cziffry

Náš druhý příspěvek se bude točit okolo hudebního umění. Vezmeme Vás do hlavního města hudby, do Salcburku, kde se ORF reportérka Alexandra Nagy setkala s bývalým sbormistrem proslulého chrámového pěveckého sboru. János Czifra odešel minulý rok po 35 letech do penze. 71letý Maďar se s námi podělí o neskutečné zážitky a zkušenosti ze svého profesního života.

Porträt von Domkapellmeister János Cziffra
ORF

SLOVENCI | Trivium 2023

Už více jak 20 let se umělkyně a umělci alpsko-jadranského regionu setkávají na dvojjazyčném kulturním festivalu Trivium, což znamená „trojí cesta“ – vícejazyčný formát akce chce zviditelnit tři cesty a tím tři umělecké přístupy: výtvarné umění, literaturu a hudbu.

Künstlerinnen und Künstler aus der Alpen Adria Region zum zweisprachigen Kulturfest Trivium
ORF

ROMA | „Divadelní sestry“

Sestry Sandra a Simonida Selimovic se divadelně již proslavily jak v Rakousku, tak i na mezinárodní úrovni. Svůj divadelní spolek „Romano Svato“ založily především proto, že už měly dost klišé rolí. Divadlo pro ně představuje jistý druh protestu, především proti hluboko zakořeněným předsudkům.

Die Schwestern Sandra und Simonida Selimovic
ORF

SLOVÁCI | Thomas Kamenar v rozhovoru

Po dvaceti letech se oblíbený Ö3 moderátor Thomas Kamenar rozloučil se svými posluchačkami a posluchači. Jeho životní cesta se v Rakousku začala v Traiskirchen v roce 1982. Když se tenkrát jeho rodiče rozhodli utéct z bývalého Československa, byly mu teprve tři roky. Thomasovi Kamenarovi pokládala otázky ORF reportérka Miriam Spring.

Thomas Kamenar im Gespräch
ORF

ČEŠI | Festival na pohraničí

Již přes 20 let podporuje spolek „Kulturbrücke Fratres“ kulturní a umělecký dialog na pohraničí Rakouska a České republiky. Na starém panství Fratres, které údajně kdysi obývala Marie Terezie, se každé léto konají nejrůznější hudební, taneční, literární, ale i filmové akce. Tentokrát se na festival vydal i náš kameratým.

Zde více k českému příspěvku | MóDA – KRÁSA– KONTROVERZE

„Kulturbrücke Fratres“
ORF
Jana Zoglauer Vinšová | Organizátorka mnohých přeshraničních aktivit na Slavonicku

Zde můžete zhlédnout poslední vydání WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI (bez titulků):

Die Themen am 10. September in ORF III | Artikel auf Deutsch