Maria am Gestade, Kirche, Altar
(c) ORF
(c) ORF
RÁDIO DRÁŤÁK & PODCAST ORF ČEŠI

Páter Václav Sládek

Patronem města Vídně je Klemens Maria Hofbauer, původem pekař ze Znojma Jan Dvořák, prostý kněz, který se stal uznávanou autoritou umělců, učenců i šlechty.

Pater Vaclav Sladek + Logo Podcast ORF Cesi
(c) ORF
Páter Václav Sládek

Klemens Maria Hofbauer také od roku 1820 nechal sloužit mše svaté v kostele Panny Marie na Nábřeží pro obyvatele českého jazyka ve Vídni. O významu bohoslužeb pro krajany ve Vídni píše v roce 1858 i spisovatelka Božena Němcová ve své povídce „Dobrý člověk“.
Jak velká je současná česká náboženská obec v Rakousku, není snadné odhadnout. Podle některých údajů by se ve Vídni mohlo jednat o 14 tisíc katolíku, kteří se hlásí k češství. Jaké jsou české stopy v Římskokatolické církvi v Rakousku? Proč jsou bohoslužby v mateřském jazyce důležité? A Jakou roli má náboženství pro českou identitu? Je Římsko-katolická církev a forma, jak víru lidem zprostředkoval přežitek ze středověku nebo naopak je to instituce která jako jedna z mála v rychlém a nepřehledám světě věřícím nabízí hodnoty, o které se mohou opřít?

Maria am Gestade, Decke, Kirche, Wien
(c) ORF
Maria am Gestade

Ptát se budu Pátera Václava Sládka, který se stará u duchovní péči Čechů a Češek ve Vídni. Náš rozhovor jsme natáčeli v Chrámu Panny Marie na nábřeží v prvním vídeňském okrsku.

POSLECHNĚTE SI CELÝ ROZHOVOR:

ORF Češi Podcast ORF SOUND
ORF Češi Podcast SPOTIFY
ORF Češi Podcast APPLE

Klemens Maria Hofbauer

Svatý Klement Maria Hofbauer (Dvořák) C.Ss.R. (26. prosinec 1751 Tasovice – 15. březen 1820 Vídeň) byl český římskokatolický kněz, řeholník z kongregace redemptoristů, je světcem katolické církve, patronem pekařů. Jeho otcem byl Petr Pavel Dvořák z Moravských Budějovic, v roce 1736 při svatbě s Marií Steerovou v převážně německých Tasovicích zapsán v matrice sňatků již jako Paulus Hofbauer. Je považován za velkou osobnost v historii Evropy – ovlivnil Vídeňský kongres a zapříčinil zrušení josefínských dekretů, které potlačovaly římskokatolickou církev. Ve Varšavě v letech 1787–1808 založil mnoho škol pro chudé a také první dívčí průmyslovku v Evropě. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna řeholní společenství, přesídlil do Vídně. Pro své působení na široké vrstvy obyvatel byl dán pod policejní dohled. Je hlavním patronem hlavního města Vídně, a spolupatronem hlavního města Varšavy. Jelikož se u jeho hrobu uskutečňovala uzdravení, byl blahořečen už roku 1888. V katolickém liturgickém kalendáři se připomíná 20. května, kdy byl v roce 1909 svatořečen.

Klemens Maria Hofbauer Bild Museum Maria am Gestade
(c) ORF
Katholische Kirche Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, Wien
Maria am Gestade Klemens Maria Hofbauer Gruft
(c) ORF
Ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera jsou uloženy v chrámu Panny Marie na nábřeží v centru Vídně. Zde v malém muzeu uchovávají např. redemptoristický oděv P. Hofbauera či věci osobní potřeby.
Maria am Gestade, von Draussen,Treppe
(c) ORF
Maria am Gestade patří spolu s kostelem sv. Petra a Ruprechta k nejstarším kostelům ve Vídni.
Wilhelm Janauschek, Museum Maria am Gestade
(c) ORF
Páter Wilhelm Janauschek