BIOTOP Innsbruck Karel Cerny und Freiwillige
(c) ORF
(c) ORF
TElevizní reportáž a podcast Češi

Karel Černý | Druhová rozmanitost

Na více než 15 místech v Tyrolsku za zachovaní druhové pestrosti aktivně bojuje uznávaný biolog, vědec a ekolog z Innsbrucku Karel Černý.

LOGO WIR + Schmetterling Inachis
(c) ORF
ORF III 21.05., v 08:45

V neděli 21.05., v 08:45 vysíláme na ORF III magazín
WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

Nenechte si ujít reportáže v češtine a slovenštině, nebo aktivujte německé titulky.

Podívejte se na televizní reportáž. Podrobnější informace se dozvíte v aktuálním podcastu ORF Češi.
POSLECHNĚTE SI CELÝ ROZHOVOR:

ORF Češi Podcast ORF SOUND
ORF Češi Podcast SPOTIFY
ORF Češi Podcast APPLE

Biologická rozmanitost

Logo Podcast Cesi + Karel Cerny
(c) ORF
Biolog Karel Černý

Biodiverzita – neboli různorodost všech živých organismů na naší planetě – klesá v posledních letech alarmující rychlostí. Významným viníkem je lidská činnost, jako jsou změny ve využívání půdy, znečištění a změna klimatu.
Zdravé ekosystémy nám poskytují mnoho základních předpokladů života, které považujeme za samozřejmost. Rostliny přeměňují energii ze slunce. Bakterie a další živé organismy rozkládají organickou hmotu na živiny, které rostlinám poskytují zdravou půdu. Opylovači mají zásadní význam pro rozmnožování rostlin a zajišťují tak naši produkci potravin. Rostliny a oceány fungují jako hlavní pohlcovače uhlíku. Koloběh vody je také silně závislý na živých organismech.
Stručně řečeno, biologická rozmanitost nám poskytuje čistý vzduch, pitnou vodu, kvalitní půdu a opylování plodin. Pomáhá nám v boji proti změně klimatu a přizpůsobování se jí a snižuje dopad přírodních rizik.
Každý živý organismus je součástí dynamických ekosystémů a proto může mít vymizení jednoho druhu dalekosáhlý dopad na potravinový řetězec. Není možné přesně říct, jaké by byly důsledky masového vymírání pro člověka. Je ale možná s jistotou tvrdit, že rozmanitost přírody umožňuje náš život a prosperitu.

WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI
Podívejte se na reportáž:

Biotop Innsbruck Freiwillige
(c) ORF
Biotop Kranebitten
Schmetterling Kaisermantel
(c) Kare Cerny
Kaisermantel
BIOTOP Innsbruck Karel Cerny und Freiwillige
(c) ORF
Kranebitten Innsbruck