Tschechisches Centrum Wien
© Jan Dansa
© Jan Dansa
Podcast Češi a RáDIO Dráťák

Markéta Zahradníčková a Sandra Dudek

O aktivitách a plánech Velvyslanectví České republiky v Rakousku a Českého centra Víděn.

Logo ORF Podcast Češi
ORF

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR:

ORF Češi Podcast ORF SOUND
ORF Češi Podcast SPOTIFY

České centrum Vídeň
České centrum Vídeň, kulturní oddělení Velvyslanectví ČR v Rakousku, bylo otevřeno v roce 1994 v centru města, v bezprostřední blízkosti Hofburgu, divadla Burgtheater a zprostředkovává dialog mezi rakouskou veřejností a mediálním prostředím. Jak v hlavním městě samotném, tak v jednotlivých spolkových zemích organizuje kulturní akce (mimo jiné výstavy, čtení, diskuze, koncerty, filmové projekce) nebo spolupracuje s kulturními institucemi za účelem představení České republiky jako země s bohatou kulturou.

Sandra Dudek_Tschechisches Centrum Wien Direktorin
(c)Kristýna Jordánová.jpg
Sandra Dudek Pověřena vedením České centrum Vídeň

Výstava Lenka
V depozitáři Národního muzea v Praze se nachází vypreparované tělo žirafy. Její příběh tvoří pozadí skupinové výstavy umělců Evy Koťátkové, Jiřího Kovandy a Karolíny Liberové a nese její jméno – Lenka. Žirafa byla do pražské zoo přivezena z Afriky v 50. letech 20. století. Pouhé čtyři roky poté, co zde byla ustájena, uhynula.
Výstava není pouhou rekonstrukcí Lenčina příběhu. Divák je vyzván, aby se zamyslel nad různými druhy hierarchií, které musí existovat, aby se příběh odehrál. Jakou roli v něm hrají muzea a zoologické zahrady? Tedy kulturní instituce, které výstavy organizují a mají ve společnosti vzdělávací a volnočasový charakter. Jaké příběhy se vyprávějí a jaké jsou opomíjeny tlumeny, či potlačovány? Jakou roli v nich hraje vystavený objekt?

Umělci Eva Koťátková, Jiří Kovanda a Karolína Liberová promění prostor galerie v obrazotvornou krajinu. Jednotlivé práce (objekty, rekvizity, části příběhů) v ní tematizují různé nerovné vztahy mezi předměty, těly a jejich prostředím, přičemž vnímají různé souvislosti a aspekty tohoto problému a současně se snaží ukázat skuliny, skrze které je možné současné nastavení narušovat.

Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
(c) Dansa
Velvyslanectví České republiky v Rakousku Straße 11-13,
Markéta Zahradníčková 
Botschaft der Tschechischen Republik in Wien 
Abteilung für Politik und Wirtschaft
(c) Markéta Zahradníčková
Markéta Zahradníčková Velvyslanectví České republiky ve Vídni Politicko-ekonomický odbor

Velvyslanectví České republiky v Rakousku

Každé druhé pondělí v měsíci se v kinosále Velvyslanectví ČR uskuteční promítání českých či československých filmů, a snímků s českou koprodukcí nebo z českých filmových festivalů. Vstup zdarma.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2023
Také tento rok se koná proslulá výtvarná soutěž, která našla oblibu mezi dětmi na celém světě. Pro 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo vybráno téma TANEC.

Tanec je pohybová aktivita, která podobně jako výtvarné umění dokáže předávat příběhy, emoce a nálady beze slov. Tanec patří mezi prostředky lidské komunikace a je už odedávna součástí lidské kultury. Již pravěcí lidé prováděli rituální tance, které jim měly zajistit úspěšný lov nebo přízeň bohů. Tancem také projevovali radost z ulovené kořisti.

Tanec může vyprávět příběh, vyjadřovat pocity nebo být jen pohybem pro radost. Lidé tančí ve skupině, pro publikum, se svými blízkými, nebo i jen sami pro sebe. Tanec je spojený s rytmem, hudbou, a často s krásnými a výraznými kostýmy a šaty. Na tom, jak tanec působí, se nepodílí jen tanečníci, ale třeba také choreograf nebo scénograf, tradiční tance kolem sebe často sdružují celou řadu řemeslníků a hudebníků.
Tanec můžeme vnímat i v přeneseném smyslu – jako tanec barev a světel, tanec planet, tanec stínů na stěně.
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let, přihlásit se mohou jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.