Brabanek
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen
Rádio Dráťák Magazín

Jak pochoduje nejen Radecký svým bohatým životem

Dnes si budeme povídat se známým výtvarníkem a spisovatelem Janem Brabencem nejen o jeho divadelní hře „Radeckého pochod životem“, se kterou bude účinkovat 8. října ve Vídni, ale i o umění, osudových náhodách a hlavně o lidech, kteří ho provázeli na jeho pochodu životem.

Rádio Dráťák Magazín

12.9.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Jan Brabenec spolu s Vlasteneckou omladinou si dovoluje pozvat na divadelní představení Radecký pochod životem, které se bude hrát 8. října od 17:00 hodin v divadelním sále školy Komenský na Sebastianplatz 3 ve III. vídeňském okrese.

Informace o vstupenkách se dozvíte na www.omladina.at anebo na telefonním čísle 0676 9088279.

Jan Brabenec by se dal rozhodně zařadit mezi renesanční muže. Je to samorost, unikát ve svém oboru a kumštýř. Na jedné straně velice svérázný, na druhé v něm dřímá duše dobráka od srdce. Nejen, že maluje obrazy, které voní po čerstvé kůži, ale na jeho díla si můžete dokonce sednout. On sám tvrdí, že: “Když člověk sahá na staré židle či křesla, které kdysi vytvářely lidské ruce a je tam cítit ta láska, tak je škoda s tím něco neudělat." A tak i já jsem usedla na takový umělecký unikát v jeho vídeňské galerii na Spittelbergu, plné voňavých obrazů, které na mě hleděly očima rabína anebo mě sváděly na tajuplnou cestu do neznáma.

Brabanek
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen
Umělec před svým ateliérem
Brabanek
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen

Pana Jana by se dalo poslouchat hodiny, ve svém památníku má řadu neskutečných příběhů a zážitků. Ale hlavním důvodem našeho rozhovoru bylo brzké hostování s jeho divadelním vystoupením Radeckého pochod životem, jehož je autorem. Cesta k divadlu vedla nejprve přes organizování různých představení se známými hereckými osobnostmi z tehdejšího Československa ve Vídni. Nejprve pozvání přijal herec a zpěvák Jiří Suchý, pak nezapomenutelný Miroslav Horníček, a jak pan Jan tvdí, nakonec se s umělci roztrhnul pytel.

Hra „Radeckého pochod životem“ zachycuje významné mezníky vojenské kariéry nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách a sloužícího neuvěřitelných 72 let, Josefa Václava Radeckého. Hlavní postavou ale není maršál Radecký, nýbrž jeho osobní sluha Vencl, který ho provází životem. Jak nám ale autor prozradil, hra není jen o bezmocnosti mocných a zbytečnosti války, ale hlavně o osudu jednoho člověka a o našem národu.

Radecký měl napochodovat na pozvání divadelního spolku Vlastenecká omladina již před dvěma lety. Covidová situace ale plány překazila, a tak byl jeho autor donucen hru seškrtat, přepsat, upravit a hlavně z části i přeobsadit. Jeden telefonát stačil, aby známý český herec Ivo Šmoldas okamžitě přijal roli samotného císaře.

Brabanek
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen
Brabanek
Martina Pfeffer | ORF Volksgruppen

Více se dozvíte našem vysílání na vlnách Rádia Dráťák .

Úvodní zpravodajství a tipy pro Vás připravila redaktorka Dorothea Newerkla. Pořadem Vás bude provázet Martina Pfeffer.