Christa Cernajsek
Soukromý archiv Christy Cernajsek
Soukromý archiv Christy Cernajsek
Rádio Dráťák Magazín

Hudba naplňuje náš život krásou a proměňuje všední den ve svátek

Pro mnohé školáky, školačky a pro rodiče začíná v pondělí nový školní rok. A nejen pro ně, ale po prázdninách se vrátí před školní tabule i učitelky a učitelé, a proto jsme první zářijový rozhovor věnovali jedné neobyčejně všestranné učitelce hudební výchovy. Povídat si budeme s houslistkou Christou Cernajsek, která již 10 let vyučuje angličtinu a hudební výchovu na bilingvním reálném gymnáziu Školského spolku Komenský.

Rádio Dráťák Magazín

5.9.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

„V rodině nikdo nestudoval hudbu, ale všichni ji měli rádi. S maminkou jsem chodila na koncerty a do divadla, společně jsme vždy před spaním zpívaly z maminčiných zpěvníků ze školy Komenský, kam si ručně psala texty písniček. Babička, která uměla hrát na klavír, housle a citeru, vedla mé první kroky při hře na houslích,“ vzpomíná pedagožka.

Christa Cernajsek
orf | martina peffer
Aktuálnímu hostu magazínu Rádia Dráťák pokládala otázky a téma připravila naše nová kolegyně Martina Pfeffer

Pozvánka na hudební večer

Christu Cernajsek si můžete poslechnout se skupinou Hackenberger Ensemble na hudebním večeru věnovaném skladbám Hermanna Leopoldi, který měl mimochodem velmi blízký vztah k Praze.

Koncert se koná 24. září 2022 na zámku Schloss Rothmühle od 19.30 hodin.

Christa Cernajsek
Soukromý archiv Christy Cernajsek

Láska k hudbě dřímá v každém z nás a Christa měla to štěstí, že tuto lásku v ní probudila už její rodina, kterou nejlépe charakterizuje známé pořekadlo: Co Čech, to muzikant.

Hudba naplňuje náš život krásou a proměňuje všední den ve svátek. Christa Cernajsek potkala na své hudební cestě spoustu zajímavých umělců, ale nejvíce ji inspirovali její dva profesoři hudby, které považuje za svoje největší životní mentory. Sama se pak dala na učitelskou dráhu, aby tak předala svoje hudební nadšení dětem během výuky hudební výchovy anebo ve školním orchestru, který vede.

A jak tvrdí: „Vždy jsme si s kolegou z orchestru mysleli, že když hudebně nadané děti odejdou po maturitě, bude těžké najít další. Ale nemáme problém se získáváním dalších nadšenců, naopak, děti chtějí hrát v našem školním orchestru, kde momentálně vystupuje kolem třiceti malých-velkých hudebníků. Nemáme problém s hledáním nových talentů.“

Hudba obohacuje náš život, když hrajeme pro potěšení a z lásky. Christa je toho živým důkazem. V rozhovoru se dozvíte i o tom, že tráví prázdniny v Burgenlandu, kde již více než 20 let účinkuje v orchestru na hudebním festivalu Seefestspiele v Mörbisch. Před třemi roky se spolupodílela na muzikálu Hašleření aneb v Praze bejvalo blaze, autorského divadla Vlastenecké omladiny. A nejvíce ji těší pravidelné muzicírování v cimbálovém souboru U Dunaja.

Christa Cernajsek
Soukromý archiv Christy Cernajsek
S dcerou Klárkou při letošním vystoupení na Seefestspiele Mörbisch
Christa Cernajsek
Soukromý archiv Christy Cernajsek
Z vystoupení s cimbálovou skupinou U Dunaja

Musik erfüllt unser Leben mit Schönheit und verwandelt das alltägliche Leben in einen Feiertag | Článek v němčině

Úvodní zpravodajství a tipy pro Vás připravila redaktorka Dorothea Newerkla. Pořadem Vás bude provázet Pavla Rašnerová.