Výstava: Wenzel a jeho noviny
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Historik Viktor Velek | „Krajanský tisk byl a je kronikou menšiny“

K tomu, aby byl jazyk úspěšně předáván dalším generacím a celkově zachován, jsou nezbytná vedle menšinového školství také média. I když se naše společnost v oblasti komunikačních prostředků technicky velmi posunula, tisk si své místo v mediálním světě stále drží. Jak česká Vídeň vypadala nejen v minulých dvou stoletích se mohli dozvědět návštěvníci na výstavě pojmenované „Wenzel a jeho noviny.“

Rádio Dráťák Magazín

11.7.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Na Sebastianplatz do školy Školského spolku Komenský jsem se s mikrofonem Rádia Dráťák vydala také já.

Na 21 výstavních panelech se návštěvníci mohli seznámit s vývojem českého tisku ve Vídni a dříve i v Dolních Rakousích, a to od úplných začátků až po současnost. Výstava sice připomíná v první řadě novinové tituly, ale právě na základě nich se poodkrývají mnohé mezníkové události menšinového života. Noviny, časopisy, revue, bulletiny, věstníky či oznamovatelé oslovovaly mezi vídeňskými Čechy všechny generace a také sociální vrstvy.

Výstavu slavnostně otevřel muzikolog Viktor Velek, kterému nedávno vyšla publikace „Hudební umělci mezi Ostravou a Vídni“. Dále naše redakce Rádia Dráťák zastihla na slavnostním zahájení výstavy také předsedu Školského spolku Komenský Karla Hanzla, který zavzpomínal na dobu svého dětství.

Vernisáž výstavy „Wenzel a jeho noviny“ si nenechala ujít ani odborná archivářka Alexandra Blodigová z Národního archivu v Praze, která se tématu vídeňských Čechů věnuje již delší dobu.

Historiker Viktor Velek | „Druckwerke der Landsleute waren und sind eine Chronik der Volksgruppe“

Úvodní zpravodajství a tipy pro Vás připravila redaktorka Dorothea Newerkla. Pořadem Vás bude provázet Pavla Rašnerová.