Festliches Mittagessen im Wiener Rathaus
ORF Volksgruppen
ORF Volksgruppen
Rádio Dráťák Magazín

Slavnostní oběd na vídeňské radnici

Školský spolek Komenský své letošní výjimečné jubileum – 150 let od založení – neoslavuje sám, ale společně se všemi českými a slovenskými menšinovými spolky ve Vídni. Žačky, žáci a jejich vyučující si užili neopakovatelnou atmosféru během slavnostního oběda na půdě vídeňské radnice.

Rádio Dráťák Magazín

30.5.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Na reportáž z vídeňské radnice se můžete těšit také v rámci červnových Ozvěn, které poběží v neděli 12. června od 13:05 hod. na ORF 2 Vídeň.

Jubilejní rok vídeňských Čechů a Slováků vchází pomalu do své druhé poloviny. Jednou z dalších větších akcí byl slavnostní oběd na vídeňské radnici. Programem na pódiu provázel jeho předseda Karel Hanzl, který ve svém projevu zdůraznil odhodlanost a sílu všech, kteří stáli a dodnes stojí za úspěšným fungováním škol.

Společně se Školským spolkem Komenský slavila celá řada vzácných hostů. Mezi nimi také jedna mimořádná návštěva z České republiky – Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí.

Fotostrecke mit 20 Bildern

Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen,  150 Jahre
ORF Volksgruppen
Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister der Stadt Wien
ORF Volksgruppen
Christoph Wiederkehr, místostarosta města Vídeň
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Petr Baxant, Lydia Kolarik
ORF Volksgruppen
Politik Petr Baxant (SPÖ) a Lydia Kolaříková
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Tomas Czernin
ORF Volksgruppen
Předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Czernin
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Česko-slovenský folklórní soubor Marjánka
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Vladimir Mlynar
ORF Volksgruppen
Vladimír Mlynár, předseda Poradního sboru národnostních skupin pro Slováky
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Bernard Sadovnik
ORF Volksgruppen
Bernard Sadovnik, předseda Společenství korutanských Slovinců
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Bernard Sadovnik und Richard Basler
ORF Volksgruppen
Bernard Sadovnik a Richard Basler, předseda ARGE Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Sbor a orchestr Školského spolku Komenský
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Karl Hanzl
ORF Volksgruppen
Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre
ORF Volksgruppen
Anna Vaďurová, Vlastenecká omladina
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre,
ORF Volksgruppen
Wiener Rathaus, Komensky Schule, Festessen, 150 Jahre, Eduard Harant
ORF Volksgruppen
Dlouholetý podporovatel českých škol ve Vídni Eduard Harant a Karl Jan Kolařík, Schweizerhaus

Od roku 2004 je možné se na školách Školského spolku Komenský učit také slovenštinu. Čím více člověk umí jazyků, tím více nejen jazykových dveří se mu podaří otevřít. O postavení také tohoto jazyka na školách Komenský promluví pro Rádio Dráťák Vladimír Mlynár, předseda Poradního sboru národnostních skupin pro Slováky.

K zachování jazyka je nezbytné vedle médií také menšinové školství. I když byl rozpočet pro všech šest autochtonních národnostních menšin Rakouska začátkem minulého roku navýšen, jejich existenční boj to ještě neukončilo. Aby bylo menšinové školství ve Vídni do dalších desetiletí a staletí uchováno a mohlo se dále rozvíjet, musejí být národnostní menšiny do budoucna právně a finančně zajištěny.

K aktuálnímu postavení Školského spolku Komenský se vyjádří Bernhard Sadovnik, předseda Společenství korutanských Slovinců a doplní Karel Hanzl.

Feierliches Mittagessen im Wiener Rathaus | 30.5.2022

Školskému spolku Komenský přeje také naše redakce jen to nejlepší do dalších 150 let!