Bad Deutsch Altenburg – foto Martin Petřík, Pater Vaclav Sladek
Martin Petřík
Martin Petřík
Rádio Dráťák Magazín

Kněz, který ve Vídni propojuje obě české větve katolické rodiny | P. Václav Sládek

Kostely, kde se slouží mše svaté v češtině, bychom ve Vídni našli dva: kostel Nejsvětějšího Vykupitele na Rennwegu a kostel Panny Marie Na Nábřeží v Salvatorgasse. Už dva roky obě společenství propojuje duchovní správce P. Václav Sládek, rodák z Chomutova, a provází je po jejich cestě víry.

Rádio Dráťák Magazín

10.1.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Vídeňští Češi a také Slováci si jej oblíbili a není divu: otevřené a laskavé srdce Pátera vyzařuje klid, trpělivost a porozumění. S mikrofonem Rádia Dráťák jsem jej navštívila ještě minulý rok.

„Lidé se těšili, že přijde někdo s českými kořeny a dokonce i prý rušili dovolené, aby mě viděli. To bylo tedy milé. Jsem pravděpodobně první kněz, který uceleně a dlouhodobě spravuje oba kostely. De facto z toho vznikla jedna rodina. Lidé přechází z jednoho kostela do druhého, poznávají se. Už to tak nějak žije, dýchá dvěma plícemi. Trošku nám plány narušila korona a lockdowny. To, co se slibně rozvíjelo, tak se muselo pozastavit. Ve výsledku jsme měli jen květen, červen a hlavně pak září,“ vyjmenovává P. Václav Sládek.

Například duchovní cvičení s Ladislavem Heryánem, salesiánským knězem, známým také jako „pastorem undergroundu“ muselo být již několikrát termínově odloženo.

P. Václav Sládek a česká menšina ve Vídni
Archiv P. Václava Sládka
P. Václav Sládek s vídeňskými Čechy a Slováky
Pohreb Antonina Kaspara
Archiv P. Václava Sládka
Pohřeb Antonína Kašpara

Páter Václav Sládek dále přemítá, čím se liší víra Čechů tu ve Vídni a Čechů v Česku: „Ona je rozdílná i v Čechách a na Moravě. Morava je živější, ale říká se, že ta moravská víra je trošku povrchnější, nejde tak do hloubky. Čím se jde více na západ, tím je skutečnější. I ve Vídni jsou různé rozdíly. Záleží na tom, s jakou vírou kdo přichází, jak ji přijal z rodiny. Co je zajímavé: čeští svatí tady nejsou tak důležití. Jen málokdo na svátky přijde na mši svatou, že chce oslavit svaté. Trochu těch Čech nebo Moravy se sem musí zase přenést.“

Svatí jsou ve Vídni vnímáni především jako patroni. V první řadě jsou tu důležité mše svaté, jak dále vypráví Páter Václav Sládek. Pandemie zasáhla právě také je. Podle biskupské konference se ale konat musejí – ať už lockdown je nebo není. Aby věřící po společných setkáních odcházeli domů s novou energií, v tom Páterovi pomáhají jeho spolupracovníci. „Jsou to lidé, kteří se zajímají o život v našem společenství, jsou rozumní, mají dobré nápady a taky hlavně chtějí něco dělat a pomáhat,“ chválí je P. V. Sládek.

Kvůli pandemii se musely dále pozastavit jak farní kávy, tak také biblické hodiny. To, co se naopak konalo a mělo v minulém roce velký úspěch, byl první ročník hudebního festivalu „Exsultate.“

„Původně se měl konat v květnu, poté jsme ho přesunuli na září. Je to náš hudební festival, který organizuje česká Gemeinde a naším cílem je vozit sem mladé umělce z Česka, případně ze Slovenska plus nějakého hosta a dát příležitost kvalitním lidem se představit tady ve Vídni. První z koncertů byl v Karlskirche, kde zahrál komorní orchestr Cappella Istropolitana, pak sopranistka Lada Bočková přijela z Bonnu. Dále americká houslistka Aubree Oliverson doprovázela program a to byl takový aplaus, že kdo nebyl, litoval.“

František Macek, Pavel Posád a P. Václav Sládek
Archiv P. Václava Sládka
Dirigent František Macek, Mons. Pavel Posád a P. Václav Sládek

Do budoucna má Páter Václav Sládek v plánu festival rozšířit i o výstavy či divadlo a nezůstávat s ním jen ve Vídni. Od 1. července minulého roku byl totiž jmenován Národním koordinátorem duchovní péče českých katolíků v Rakousku.

Bad Deutsch Altenburg – Firmung ceskoslovenske komunity – foto Martin Petřík
Martin Petřík
Biřmování česko-slovenské komunity v Bad Deutsch Altenburg

„Ta pastorační síť se během let rozpadla, tam mě čeká celkem hodně práce a je třeba to znovu oživit, najít ty ztracené Čechy, ztracené ovečky, duše, které by měly zájem o českou mši svatou. První na řadě by byl Graz, studentské město, kde byla velká komunita Čechů. Co je jisté, tak zatím nepravidelně budu mít českou mši svatou, kdy se budu střídat se slovenskými kněžími, v Bad Deutsch-Altenburg. Jak jsem se dozvěděl od paní Gregor: v tomto městě hned po Vídni byla nejsilnější komunita Čechů – ještě na počátku 20. století,“ vypráví P. V. Sládek.

A v kontaktu je také s dalšími českými duchovními, kteří žijí mimo Vídeň, což značí světlejší zítřky pro českou pastoraci v Rakousku.

Duka Schönborn 25_5_2021 pout Cechu
Archiv P. Václava Sládka
P. Václav Sládek s kardinály Christophem Schönbornem a Dominikem Dukou během krajanské pouti Čechů žijících v Rakousku, květen 2021

P. Václav Sládek | Životní poslání se připomínalo ve snech | Rádio Dráťák | 20.12.2021

Exsultate! | Malý hudební festival | 2.9.2021

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.