Richard Kubla civilní, ca 1908
Ostravské muzeum
Ostravské muzeum
Rádio Dráťák Magazín

„Hudební umělci mezi Ostravou a Vídni“ | Muzikolog Viktor Velek

„Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní“ – tak zní název zatím třídílné česko-německy psané monografie z pera Viktora Velka, vydané v renomovaném Nakladatelství Lidové Noviny. Mapuje v ní osudy třinácti velkolepých operních osobností, jejíchž příběhy málem upadly do zapomnění.

Rádio Dráťák Magazín

13.9.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

V dnešním vysílání zazní také dvě historické nahrávky s tenoristou Richardem Kublou.

S českou Vídní je jeho jméno spjato především s naším českoslovanským zpěváckým spolkem Lumír. V roce 2015, kdy tento sbor oslavil své 150. výročí založení, vydal publikaci věnovanou sbormistrům a historii spolku. Na vzniku se výrazně podílel Pavel Koutník. Jistě si jej mnozí z nás pamatují také jako moderátora slavnostních křtů některých CD operního pěvce Adama Plachetky.

Jak jej vlastně napadlo, vydat se na hudební cestu mezi Ostravou a Vídní, to Vám prozradí již dnes večer Viktor Velek sám.

Musikologe Viktor Velek
Martin Suchanek
Český muzikolog Viktor Velek se už léta zabývá výzkumem hudební kultury vídeňských Čechů a Slovanů obecně

V současnosti působí Viktor Velek na Ostravské univerzitě a na Akademii věd České republiky, externě spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí, příležitostně i s ORF, a když mu zbyde čas, tak vystupuje se svým hudebním tělesem Ostravská bandaska na akcích, které připomínají významná historická výročí – letos to bude např. významné výročí Karla Havlíčka Borovského.

Knihy „Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní“ osloví jak ty, kteří rádi sáhnou po odborné literatuře, tak ty, které například zajímá česká menšina ve Vídni nebo hudební historie.

Muzikologovi Viktorovi Velkovi se v monografii podařilo čtenářům předložit zatím nepublikované kapitoly ze života mnohých operních velikánů: „O mnou vybraných osobnostech jsem toho v literatuře našel zoufale málo, takže jsem si řekl: je čas je rehabilitovat. Výsledkem jsou celkem tři velmi podrobné biografie věnované opravdu vynikajícím operním veličinám a deset menších životopisných profilů.“

Fotostrecke mit 3 Bildern

Hudební umělci mezi Ostravou a Vídni
Nakladatelství Lidové noviny
Hudební umělci mezi Ostravou a Vídni
Nakladatelství Lidové noviny
Hudební umělci mezi Ostravou a Vídni
Nakladatelství Lidové noviny
Jaroslav Háša, ca 1928
Rodinný archiv rodiny Hášovy
Jaroslav Háša, ca 1928

Operní pěvce ovlivňovala Vídeň v mnoha směrech a s různou intenzitou, jak Velek vypráví: „Někdo splynul s německojazyčnou většinou, jiní si uchovali českou identitu. K onomu uchování významně přispívalo propojení s českými spolky ve Vídni. Jinak platí, že většinou nabyli ve Vídni dobrého vzdělání a zkušenosti. To, jestli ve Vídni zůstali, nakonec ovlivnily zcela jiné důvody – ponejvíce politická situace.“

První díl monografie vyšel v roce 2018. Co kapitola, to jedna osobnost. „Tento díl obsáhl všechny rozsahově menší profily. Vyzdvihl bych např. kapitolu věnovanou operní pěvkyni Heleně Zemanové, na kterou dodnes její žáci v Ostravě vzpomínají. Při psaní kapitoly o vynikajícím violoncellistovi Jaroslavu Hášovi jsem se seznámil zase s jeho synem,“ popisuje práci na své publikaci Viktor Velek pro Rádio Dráťák.

Fotostrecke mit 3 Bildern

Richard Kubla civilní, ca 1908
Ostravské muzeum
Richard Kubla civilní, ca 1908
R. Kubla jako Don José v Carmen (vídeňská Volksoper, 1918)
Ostravské muzeum
Richard Kubla jako Don José v Carmen, vídeňská Volksoper, 1918
Richard Kubla a černý humor, ca 1918
Ostravské muzeum
Richard Kubla a černý humor, ca 1918

Další díl z roku 2019 je už věnován pouze jedinému opernímu velikánovi – tenoristovi Richardovi Kublovi. „Ostravský rodák, kterého od mládí přitahovala hudba a divadlo. V Praze zanechal studií práv a rozhodl se stát operním pěvcem. Díky talentu přeskočil na vídeňské akademii několik ročníků a ještě jako student dostal nabídku do Metropolitní opery. Jenže, přišla válka a nesměl vycestovat. Narukoval, ale díky službě ve Vídni měl speciální režim – mohl zpívat v Lidové opeře. Zde se stal miláčkem publika, vynikl hlavně ve wagnerovských operách a snažil se prosazovat české opery,“ pokračuje Viktor Velek.

Fotostrecke mit 2 Bildern

Lída Mašková-Kublová
Archiv Viktora Velka
Lída Mašková-Kublová
Eva Hadrabová-Nedbalová
Archiv Viktora Velka
Eva Hadrabová-Nedbalová

Třetí díl monografie Viktora Velka „Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní“ vydaný letos v roce 2021 se podrobněji zabývá životem Lídy Maškové-Kublové, tedy osobnosti, která byla Richardovi Kublovi velmi blízká. Eva Hadrabová-Nedbalová, zpěvačka, jejíž příjmení odkazuje na další slavnou hudební osobnost – skladatele, dirigenta a violistu Oskara Nedbala, také zaujímá ve třetím dílu monografie své místo.

Dnešnímu hostu Dráťáku Viktoru Velkovi srdečně děkuji jak za rozhovor, tak také operní nahrávky z jeho soukromého archivu a přeji mu hodně sil při dokončování čtvrtého svazku!

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.