Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Brněnský a plzeňský příběh | 150. výročí narození věhlasného architekta Adolfa Loose

Ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek chtěl především připomenout Loosův vztah k dnešní České republice, a nejen to, že se narodil v Brně, ale také význam celé rodiny Loosovy pro Moravu. Byl by rád, kdyby se do povědomí vídeňského publika více dostaly Loosovy české architektonické realizace, což se právě daří díky výstavě „Adolf Loos: brněnský a plzeňský příběh“.

Rádio Dráťák Magazín

16.8.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Minulý rok 20. prosince uběhlo přesně 150 let od narození věhlasného architekta Adolfa Loose. Mojmír Jeřáběk na toto významné jubileum myslel už v roce 2018, kdy nastupoval na pozici ředitele Českého centra Vídeň.

V úzké spolupráci s městem Brnem připravil část výstavy zaměřenou na Loosovo rodiště. Ta vznikala vyloženě pro Vídeň. Naopak plzeňské části představující tamní Loosovy interiéry se chopila Česká centra pro svou celosvětovou síť.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová
Ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek u modelu vídeňského Loosova domu

Adolf Loos starší | Kameník a sochař z Jihlavy

Loosův tatínek, jménem také Adolf, umírá mladý. Jeho synovi bylo tehdy teprve osm let. Každopádně jejich firma funguje dále – a to úspěšně pod taktovkou vdovy Marie Loosové.

Zajímavostí, kterou se z vyprávění Mojmíra Jeřábka dovídám a která i jej samotného udivila, je, že Loosův závod existoval až do 50. let 20. století. Samozřejmě už ale pod jiným názvem. Podobné podniky byly totiž minulým režimem v Československu likvidovány.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová

Ne právě příkladný student

Loosova matka vládla tvrdou rukou nejen v podnikání, ale také ve výchově svého syna, s jehož studijními výsledky nebyla spokojená, a proto jej z Brna nechává přemístit do Jihlavy.

Jak brněnský, tak plzeňský příběh Loosova života a jeho tvorby můžete osobně blíže poodhalit návštevou Českého centra v ulici Herrengasse 17 v 1. vídeňském okrese ještě do konce srpna.

V jejím a také otcově rodném městě mladý Adolf Loos poprvé čelí přítomnosti Josefa Hoffmanna, se kterým platili za nesmiřitelné protivníky jak na školách, tak i v životě.

V Rakousku ještě nevyprávěné příběhy

Aktuální výstavou v Českém centru Vídeň chtěl jeho ředitel Mojmír Jeřábek zde v Rakousku přiblížit tu méně známou tvář Adolfa Loose a příběhy, které tu pořádně ještě nikdo neodvyprávěl – ať už jsou spojeny s Brnem či Plzní, kde Loos vytvořil největší soubor interiérů, které se zachovaly víceméně zázrakem. „Německý buržoazní architekt“ nepatřil během komunistického režimu do okruhu žádoucích.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová

Je to Loos nebo není?

Vedle již zmíněných modelů, miniatur Loosových staveb, návštěvníka jistě zaujme také nábytek, který může tak trochu mást, jelikož hned na první pohled je zřejmé, že se jedná o Loosův rukopis, ale zároveň působí až moc současně.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová

Loos a sociální bydlení

Adolf Loos neplatil jen za žádaného a vynikajícího tvůrce rodinných vil především tedy zde ve Vídni. Po skončení první světové války byl intensivně aktivní také ve velkém a obdivuhodném programu města Vídně v oblasti sociálního bydlení, jak vypráví dále Jeřábek.

Studenti designu a loosovské jubileum

Další zajímavou součástí výstavy je kolekce plakátů českých studentů designu, kteří se tak svou tvorbou také vyjádřili ke 150. výročí narození Adolfa Loose.

Jak ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek prozradil – chystá se v kontextu s nimi jedna velká vídeňská spolupráce.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová

Historicky první návštěva vídeňského starosty v Českém centru Vídeň

České centrum touto výstavou propojilo rakouské kulturní prostředí s tím českým, a to také „fyzicky“. Navštívila ji již celá řada významných hostů z obou států.

Jedním z nich byl také Michael Ludwig, vůbec první starosta Vídně, který zavítal do Českého centra.

Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová
Mojmír Jeřábek | Adolf Loos výstava v Českém centru Vídeň
orf | pavla rašnerová

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.

Brněnská primátorka a vídeňský starosta navštívili České centrum Vídeň | 16.6.2021