Jana Kasalova
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

When Vienna meets Prague | Konceptuální umělkyně Jana Kasalová

Člověk jako bytost určující si své hranice, které následně překračuje nebo posouvá, aby jich nikdy nedosáhl. Stejně tak to může být i s místy, kterými prochází a kde zanechává své příběhy. „Mě zajímá člověk komplexně, to, na co myslí, a jeho minulost a jeho budoucnost, to, kam směřuje a samozřejmě příběhy k tomu patří a ty mě nesmírně inspirují a vůbec vyprávění příběhů nám pomáhá pochopit naše bytí, pochopit to, kde jsme a kam směřujeme,“ vypráví Kasalová.

Rádio Dráťák Magazín

19.7.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Pokud bychom si do ruky vzali mapu světa, zaznamenali bychom hned několik států a v nich x konkrétních měst, například Londýn, Paříž, Madrid či New York, ve kterých již zanechala svou uměleckou stopu.

I když to na první pohled nemusí být hned vždy jasně čitelné, člověk zaujímá v jejích dílech primární funkci.

Česká konceptuální umělkyně Jana Kasalová ještě před začátkem letních prázdnin přijela z Prahy do Vídně, aby zde v rámci kulturního festivalu „Vienna meets Prague“ představila hned několik projektů, které se točí okolo map.

Poslechněte si dnes večer, co pro umělkyni samotnou mapy znamenají a jak se k nim vlastně dostala.

Festival Vienna Meets Prague Tschechische Botschaft Jana Kasalova
orf | pavla rašnerová
S Janou Kasalovou a její videoinstalací „When Vienna meets Prague“ jsem se potkala v polovině června na Velvyslanectví ČR ve Vídni v Penzingu na tzv. Dnu české kultury v rámci festivalu, který již druhým rokem sbližuje Vídeň s Prahou

Buďto naprosto odlišné názvy nebo názvy v jiném jazyce – tak se dodnes mohou objevovat jména obcí, pohoří či řek v mnohých vzpomínkách. Znovuoživený pocit, když před sebou na mapě České republiky spatříme názvy v němčině, které v současnosti mohou působit tak nezvykle cize.

Její tvorba promlouvá skze různorodá výtvarná média. Velmi často se v ní objevuje člověk se svými limity, ale také příběhy, které jej mohou zavést až k vlastním kořenům. Díky nim může tak obrácenou retrospektivou pochopit podstatu svého současného bytí.

Vlčí jámy mapa Jana Kasalová
Archiv Jany Kasalové
Mapa Vlčí jámy

catalogue text

DISSOLUTIO IMPERII (Regnorum Hungariae), 97x135x10 cm
Archiv Jany Kasalové
DISSOLUTIO IMPERII (Regnorum Hungariae), 97x135x10 cm, z výstavy „Vergessen/ Zapomnění“ v Künstlerhaus Wien

A právě během výstavy „Vergessen/ Zapomnění“ v únoru letošního roku se zrodila myšlenka doprovodného programu – projektu – vytvořit online mapu Vídně Memory Map Wien, která je otevřena vzpomínkám a pocitům všech, kteří tu žijí nebo třeba jen jednou procházeli.

I když – jak říká vystudovaná malířka, která se ale především věnuje kresbě ve spojení s prací s mapou, Jana Kasalová – se všichni probíráme z nějaké krize, bez umění se žít nedá. Věří tomu, že hlad po kultuře a také vzájemném setkávání v lidech neuhasl.

S tradicí, ale také inovací vstoupil festival „Vienna meets Prague“ do druhého ročníku | On demand | Rádio Dráťák | 28.6.2021

Jana Kasalova
Archiv Jany Kasalové
Videoinstalace „When Vienna meets Prague“ Jany Kasalové

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.