Gabriela Šilhavá Dizertační práce k dílu Stanislava Struhara
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Nevšední pozorovatel všedního dne | Gabriela Šilhavá o díle Stanislava Struhara

„Nikdy jsem nečetla nic podobného, nikdy jsem necítila tolik lyriky v prozaických textech jako u něj plus mě celkově vyhovuje jeho styl a baví mě. Já mu tak nějak pro sebe říkám, že je to nevšední pozorovatel všedního dne,“ vypráví germanistka Gabriela Šilhavá, která teď ve Vídni pracuje na dizertaci o díle a životě spisovatele Stanislava Struhara.

Rádio Dráťák Magazín

5.7.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

A pokračuje: „Jsou to příběhy, které se okolo nás můžou dennodenně dít. Já myslím, že je to hrozně hezké, když se někdo věnuje něčemu takhle obyčejnému a dokáže to navíc takhle neobyčejně podat.“

Byl to především jeho osobitý literární styl, který Gabrielu Šilhavou oslovil již na bakalářském studiu.

Stanislav Struhar navštívil ústeckou germanistiku již několikrát. Na literární čtení jej pozvala tamní literární vědkyně Renata Cornejo, která o něm sama psala kapitoly ve své habilitační práci „Heimat im Wort“. V Ústí vznikly také dvě diplomové a jedna bakalářská práce reflektující Struharovo dílo.

Germanistka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem teď ve Vídni – v rámci výzkumného stipendia od programu Aktion Österreich-Tschechien – o jeho životě a díle píše dizertační práci.

Tu pojmenovala „Die Suche nach Glück eines Migranten“. Název vzešel jak z inspirace jedním z autorových děl, tak ze společné touhy jeho protagonistů, kteří se v cizích prostředích probíjejí o svou existenci.

Zpracovávala ještě tenkrát referát o Struharových povídkách „Fremde Frauen“, během čehož začala zjišťovat, jak málo sekundární literatury se o spisovateli dá najít.

Stanislav Struhar byl podle jejích slov hned od začátku, kdy se dozvěděl, že o něm bude tvořit dizertační práci, velice vstřícný. Těšil se, že roztříštěné kapitoly z jeho života naleznou jeden celek.

Stanislav Struhar
Serdar Erdost
Hledání štěstí tak blízké také životu samotného spisovatele Stanislava Struhara
Gabriela Šilhavá Dizertační práce k dílu Stanislava Struhara
orf | pavla rašnerová
Germanistka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Gabriela Šilhavá ve studiu ORF-Funkhaus Wien

Napříč celou Struharovou tvorbou se objevuje hned několik opakujících se – zásadních – témat a motivů. Jsou jimi rodinné vazby, ale také minulost či navracející se vzpomínky. Gabriela Šilhavá považuje v jeho dílech za jeden z nejčastějších motivů „zahradu“.

Podstatnou část svého literárního výzkumu ve Vídni věnovala také rozhovorům se samotným autorem Stanislavem Struharem.

Odpovědí na otázku, co by si čtenáři měli z jeho děl odnášet, jí byla: multikulturalita.

Šilhavá plánuje dizertační práci dokončit přibližně za rok a půl. Bude se také snažit, aby vyšla knižně jako monografie a to násleně i česky. Šilhavá zdůrazňuje, že jen málokterému spisovateli, který odešel do ciziny, se podaří mít všechna díla přeložená do mateřštiny, což potvrzuje nestárnoucí aktuálnost jeho témat.

Jak říká, ráda by touto cestou podpořila – mimo jiné – vnímání Struharovy tvorby v České republice.

Vídeňští Češi v barvách Stanislava Struhara | On demand | Rádio Dráťák | 1.3.2021

Schriftsteller Stanislav Struhar Wieser Verlag Verlassener Garten
orf | pavla rašnerová
Stanislav Struhar, Esterházypark, březen 2020

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.