Skulpturen gegen das Vergessen stehen vor der „Mauer der Nationen“ in dem ehemaliges KZ Ravensbrück, der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. || Nur für redaktionelle Verwendung
picture alliance/ Carsten Koali/ dpa
picture alliance/ Carsten Koali/ dpa
Rádio Dráťák Magazín

Československé ženy v Ravensbrücku | Oficiální komunistický narativ zabránil skutečnému vzpomínání

„Ztracené životy. Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939 – 1945“. Pod tímto názvem se na pultech českých knihkupectví objeví v červnu nová publikace historičky Pavly Plaché. Půjde tak o první český neideologický syntetizující text k tomuto tématu.

Rádio Dráťák Magazín

10.5.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Buch Ravensbrück, Obálka českého sborníku Ravensbrück z roku 1960
Sbírka Pavly Plaché
Obálka kolektivní monografie „Ravensbrück“ z roku 1960

Do pekla s názvem Ravensbrück bylo deportováno více než sto třicet tisíc žen z více než čtyřiceti zemí. Osvobození tábora se nedočkaly desítky tisíc.

Mezitím samozřejmě vycházely také dílčí vzpomínkové práce věnované například výrazným osobnostem jako byla Milena Jesenská.

O československých ženách pojednávala sice již kolektivní monografie „Ravensbrück“ z roku 1960 vydaná Svazem protifašistických bojovníků, ta stála ale v popředí tehdejšího oficiálního proudu vzpomínání. Obraz o hrůzách a zvěrstvech páchaných lidmi na lidech v ní podávaly československé komunistky, samy bývalé vězeňkyně Ravensbrücku.

Tento politicky orientovaný narativ tedy zabránil skutečnému vzpomínání na československé vězněné ženy v Ravensbrücku. To, jak se samotné vzpomínání měnilo v průběhu času, je také jednou ze stěžejních kapitol chystané publikace Pavly Plaché.

Poslechněte si, kdo byly vlastně československé ženy, které nacistický režim okradl o svobodu a nastolil jim bezpráví v nedůstojných podmínkách.

Během prvního roku existence (1939) ženského koncentračního tábora Ravensbrück do něj byly deportovány desítky žen české národnosti. S rokem 1942 se jejich počet zvýšil, a to na základě atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha a s ním spojenými represemi. Vedení tábora rozhodlo o vytvoření českého bloku.

I když se v táborech ženy setkávaly s podobnými situacemi jako muži, potýkaly se přece jen také s naprosto jinými problémy. Mnohé z nich musely řešit například těhotenství nebo skutečnost, jak být matkou i na tomto peklu podobném místě. Vznikaly lágrové nevěstince a v neposlední řadě byly také prováděny pokusy na živých lidech například i v podobě sterilizace.

Jako by nestačilo, že se ženy musely mít na pozoru před nebezpečím zvenku, jisté nepoměry vládly i ve vlastních řadách.

Skulpturen gegen das Vergessen stehen vor der „Mauer der Nationen“ in dem ehemaliges KZ Ravensbrück, der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. || Nur für redaktionelle Verwendung
picture alliance/ Carsten Koali/ dpa
Zeď národů v Ravensbrücku připomíná národnosti vězeňkyň

Konec 60. let 20. století a s ním spojené uvolňování společensko-politické situace znamenal v Československu určitý posun. Impuls přišel také zvenku, a to aktivizováním Mezinárodního sdružení žen Ravensbrück v roce 1966.

Ideový směr vzpomínání na dění v Ravensbrücku udávalo Sdružení československých žen, bývalých vězeňkyň koncentračního tábora Ravensbrück, které vzniklo bezprostředně po konci druhé světové války pod Svazem osvobozených politických vězňů. Sdružení se podílelo na sestavování a vydávání vzpomínkových děl, také básní či uměleckých textů z doby věznění. Dále se angažovaly i v tisku.

V dnešním Dráťáku dále uslyšíte, jak moc se vzpomínky samotných komunistek za soukromými zdmi od oficiálního narativu lišily nebo jak vzpomínaly ty ženy, které se vymezovaly vůči hlavnímu proudu.

Historikerin Pavla Placha
Archiv Pavly Plaché
Historička a germanistka Pavla Plachá | Vedoucí Oddělení výzkumu odboje a odporu 1938–1989 z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze

Rok 1989 v Československu sice na jedné straně znamenal v mnoha ohledech uvolnění a konečně neomezenou možnost zkoumat historické prameny kriticky nebo dokonce i kriticky začít oficiálně psát, existovala ale i druhá strana mince.

KZ Ravensbrück Tschechin, Látkový trojúhelník našívaný na šaty českých politických vězeňkyň v Ravensbrücku
Sbírka Pavly Plaché
Látkový trojúhelník našívaný na šaty českých politických vězeňkyň v Ravensbrücku

V úzkém propojení byly ravensbrückské ženy i po skončení války. Jediné vídeňské Češky projevily v roce 1968 s těmi československými solidaritu – odsuzovaly vpád vojsk Varšavské smlouvy.

Pavla Plachá | Z Vídně do Ravensbrücku. Příslušnice české menšiny ve Vídni deportované do koncentračního tábora Ravensbrück | securitas imperii

Se svou přednáškou „Vzpomínkový monopol bývalých československých komunistických vězeňkyň nacistického koncentračního tábora Ravensbrück, jeho proměny a důsledky“ se v druhé polovině dubna zúčastnila online workshopu Vídeňského Wiesenthalova institutu pro výzkum holokaustu „Überlebendenverbände. Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg“

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.