Glaubenskirche Simmering Anna Kampl
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Anna Kampl | Umocněná síla Velkého pátku v krizové době

„Hodnota Velkého pátku ve smyslu toho, že Bůh solidárně trpí s námi, že mu to není jedno, jak se lidem vede. To je teď pro mě hodně důležité poselství, ale i zároveň i to, že v celé té těžké situaci se dají najít úžasné věci, které člověka povzbudí i ve všedním životě a to je pro mě ta osobní zkušenost zmrtvýchvstání,“ vypráví farářka evangelického kostela Glaubenskirche Simmering Anna Kampl.

Rádio Dráťák Magazín

5.4.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Glaubenskirche Simmering
orf | pavla rašnerová

Některé církve zůstaly u klasických bohoslužeb v kostele, Glaubenskirche Simmering se rozhodl pro opak a slaví Velikonoce online, aby tak projevil svou solidaritu s kulturními instituty a organizacemi, které své akce pořádat nemohou nebo také například s gastropodniky, které jsou i nadále uzavřené.

Zároveň tím chtěli ukázat, co je skutečné poselství Velikonoc:

„Někdy je potřeba vydržet tu bezmoc. To je poselství Velkého pátku, že Bůh je solidární s námi v našem utrpení na Velký pátek, když Ježíš umírá na kříži, tak to je to jakoby symbol té solidarity v utrpení a připadá mi, že se to dá dobře aplikovat i na to naše rozhdnutí, že jsme řekli, že se i letos obejdeme bez bohoslužeb v kostele.“

Podle slov Anny Kampl je pro starší lidi něco nepředstavitelného nejít na Velký pátek do kostela, a proto se tak alespoň cestou krátké osobní návštěvy podařilo ukázat, že nikdo není ani během svátků sám.

Za jedno z pozitiv této pandemie považuje také Anna Kampl „zpomalení“. Minulý rok až do léta měli u nich ve sboru naplánovanou celou řadu akcí. V situaci, kdy nikdo nevěděl, co bude dál, zvažovali své další kroky.

Dále Kampl vzpomíná na dobu, kdy mohli minulý rok po prvním lockdownu zase slavit společně bohoslužby – alespoň venku. Bylo to na Letnice, sice byla velká zima a pršelo, ale všem to pomohlo, znovu se osobně vidět.

Pandemie poodkryla i nové možnosti, jak dělat některé věci jinak – a možná i lépe. Jedním z přikladů jsou bohoslužby během procházek.

Glaubenskirche Simmering
orf | pavla rašnerová
Interiér kostela Glaubenskirche Simmering

„U nás je vítaný každý. Je nám úplně jedno, odkud je, jaký má pas, jestli je starý nebo mladý, kolik vydělává peněz nebo kde bydlí. Daří se nám tu vytvářet komunitu inkluzivní společnosti. To je pro mě ideál toho, jak by to mělo vypadat. A to nám velice chybí, protože tuto inkluzivní společnost v období pandemie není možné praktikovat,“ vypráví evangelická farářka Anna Kampl.

Sama to vidí jako kontraproduktivní – vytvářet uzavřené skupiny. Bohoslužby, na kterých se budou potkávat zase úplně všichni – s těmi se musí ještě počkat. Aktuálně evangelický kostel Glaubenskirche Simmering pomáhá lidem, kterých se koronavirová krize dotkla nejvíce.

Glaubenskirche Simmering
orf | pavla rašnerová
I když jak kostel, tak také jeho velmi útulný dvůr, kde se za hezkého počasí pořádají bohoslužby, zůstaly na Velký pátek bez věřících a přátel, jako by tam jejich přítomnost byla i tak stále citelná – a to v právě se probouzející přírodě

Pár chvil s Glaubenskirche můžete strávit na jejich YouTube kanálu. Za zhlédnutí rozhodně stojí perfektně provedená a energií sršící přijatá taneční výzva Jerusalema Challenge.

Česká evangelická farářka ve Vídni Anna Kampl |"Jsem alergická na moralizování" | Rádio Dráťák | 9.9.2019

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.