Helena Basler Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Portrét Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku | Dnes s jeho předsedkyní Helenou Basler

Je to rozhodně jeden z vídeňských spolků, díky kterým české stopy z Rakouska jen tak nezmizí. Založen byl emigranty z Československa v roce 1974. Pro mnohé se tak stal první záchrannou institucí. Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku se dodnes velmi aktivně angažuje jak v politickém, tak kulturním dění české a slovenské Vídně.

Rádio Dráťák Magazín

25.1.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Do dnešního vysílání magazínu Rádia Dráťák přijala pozvání Helena Basler, již dlouholetá předsedkyně Klubu. Také pro ni byl rok 1968 zlomovým – opustila tehdy Československo a jelikož pochází z intelektuální rodiny, program Kulturního klubu ji ihned oslovil:

Televizní příspěvek o tomto vídeňském spolku uvidíte již brzy v magazínu národnostních menšin „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“, a sice v neděli 14. února na ORF 2 Vídeň ve 13:05 hod.

„Myslím si, že okolo roku 1983, seděl vedle mě dokonce herec Landovský, který byl členem Kulturního klubu, se konala valná hromada v Böhmische Kuchl, kde se starý výbor chtěl obnovit a tam jsem byla oslovena. Na té schůzi byla ještě i moje maminka a ta se přihlásila – nepřichází v úvahu, dcera je zaměstnaná et cetera et cetera. To jsem se stala jednatelkou a tak to pomalinku postupovalo. Tehdy jsem si uvědomila, že je dobré, abych to, co ten Klub dělá, abych to podpořila. Ostatně vždy jsem měla zájem o kulturu a sledovala politické dění. Oficiálně jsem zvolená od roku 2000 předsedkyní.“

Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Wiener Tschechen
orf | pavla rašnerová

Kroky KK k záchraně české menšiny ve Vídni

I když ve svém názvu nese slovo „kulturní“, Klub měl politické ambice. K významným osobnostem Klubu patřil jeho spoluzakladatel a dlouholetý předseda – politik a novinář Přemysl Janýr. Kulturní klub tu byl ve svých počátcích především pro ty, kteří do Rakouska přišli v roce 1968, „spolupracovali s rokem 48, ale nevyhýbali se spolupráci i se starými menšinovými organizacemi. Pan Janýr byl také hybnou sílou k založení Poradního sboru a také spolu s dalšími zachránil českou školu Komenský, jelikož tenkrát nebyl dostatek žáků. Dále se sbíraly například peníze pro lidi, co byli utiskovaní v České republice, pro jejich děti, byl jim umožněn například letní tabor, právě dětem těch uvězněných,“ vypráví Helena Basler.

Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Wiener Tschechen
orf | pavla rašnerová

Časopis KK vychází nově jednou měsíčně

Jedna z nejdůležitějších činností Klubu je vydávání stejnojmenného časopisu, který teď nově bude díky zdvojnásobení financování pro národnostní menšiny Rakouska vycházet každý měsíc.

Zeitschrift Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
orf | pavla rašnerová

Zviditelnění vídeňských Čechů ve většinové společnosti

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku se nesoustředí jen na svou činnost, ale zasazuje se také o zviditelnění vídeňských Čechů ve většinové společnosti Rakouska.

Oslavy 45 let založení Kulturního klubu a 40 let časopisu Kulturní klub se v minulém roce nepodařilo uspořádat, proto v jejich přípravách výbor Kulturního klubu pokračuje i v letošním roce.

„Zúčastňujeme se symposií v němčině, sami pořádáme konference. Několikrát jsme už byli v Diplomatické akademii ve Vídni. Měli jsme tam jak rakouské politiky, tak české – pan Busek, pan Schwarzenberg et pan Aigner, velice zajímavá jména; také jsme tam představovali Čechy, kteří přišli do Rakouska a tady si vybudovali silnou pozici,“ říká dále předsedkyně Kulturního klubu.

Helena Basler, Tomáš Czernin und Marie Brandeis
Petr Mauthner
Zleva: Helena Basler | předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, Tomáš Czernin | předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a Marie Brandeis | místopředsedkyně Kulturního klubu

Dále Klub pořádá nejrůznější koncerty, divadla a také přednášky – a spolupracuje jak na rakouské, tak české straně.

Helena Basler je v konzultativní radě senátu České republiky, kde má možnost vyslovit potřeby vídeňských Čechů – a to nejen krajanů, ale i krajanů občanů s dvojím státním občanstvím.

Dodnes jsou neoddělitelnou součástí Kulturního klubu také vídeňské Slovenky a Slováci.

„Po roce 89 jsme se spojili s Velvyslanectvím. Ze strany české nám bylo signalizováno, že jsme spolek, který si zaslouží podporu z českého kulturního dědictví čili žádost o projekty. Dále hned jak se tu založilo České centrum, začali jsme spolupracovat. Měli jsme společně hodně projektů, bohužel teď je to kvůli lockdownu omezené,“ dodává na konec Helena Basler, předsedkyně Kulturního Klubu Čechů a Slováků v Rakousku.

„Musí se i ohlédnout zpátky, protože to dělá dobře duši“ | Pavlína Böhmová-Lössl | Rádio Dráťák | 1.2.2021

Helena Basler Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich und Marta Kubisova
orf | pavla rašnerová
Marta Kubišová a Helena Basler
Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Wiener Tschechen
orf | pavla rašnerová

Na Mezinárodní den mateřského jazyka s redaktorkami Helenou Basler a Hanou Herdovou | Rádio Dráťák | 24.2.2020

Sen a realita vídeňských Čechoslováků | 30 let od pádu železné opony | Rádio Dráťák | 30.12.2019

Helena Basler a poodkrývání doby před zlomovým rokem 1968 | Rádio Dráťák | 30.4.2018

Příští pondělí se můžete těšit na pokračování portrétu tohoto vídeňského spolku – a to i s jeho dalšími členkami a členy výboru. Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.