17. November Tschechoslowakei Samtene Revolution
ČT24
Stadt Leipzig/ sf
Rádio Dráťák Magazín

Síla žen během let bezpráví a nesvobody v bývalém komunistickém Československu

„No jedna věc byla ten odpor, protože když si tak mladý člověk uvědomí, že celý život by se měl prolhát k smrti. Druhá věc byla, že jsem si nedovedla představit mít v tom systému děti. To bych je musela vychovávat ke lži? A pak jeden z dalších důvodů, proč jsem podepsala tu Chartu, byl ze solidarity k těm lidem, které jsem znala a kteří už byli pronásledovaní,“ vypráví signatářka Zuzana Brikcius.

Rádio Dráťák Magazín

23.11.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Unterzeichnerin der Charta 77 Zuzana Brikcius
Stadt Leipzig/ sf

40 let od založení nezávislých odborů „Solidarność“

Letos v srpnu uběhlo přesně 40 let od založení nezávislých odborů „Solidarność“ v Polsku. Za rok jejich existence za nimi stálo deset milionů Polek a Poláků – v opozici ke třem milionům členek a členů polské komunistické strany. Hnutí změnilo dění nejen v samotném Polsku, ale mělo přesah až do dalších zemí tehdejšího východního bloku.

Neodmyslitelnou měrou se o ně zasadily ženy a právě na ně – na "ženy hrdinky“ sametové revoluce – se minulý týden zaměřil Polský institut ve Vídni. Společně s pamětnicemi a pamětníky ze zemí Visegrádské čtyřky, Institutu pro podunajské země a střední Evropu a Diplomatické Akademie ve Vídni uspořádal online cestou sérii videovstupů.

Socialistický režim svými přísliby ujišťoval o zářné budoucnosti pro všechny, a to nejen v Polsku. Bída, živoření a nedostatek – to byla skutečná tvář vedoucími složkami opěvovaného komunistického ráje na Zemi. Strádali především dělníci. Byli to právě oni, kteří v Gdaňských loděnicích v srpnu 1980 rozpoutali bouře proti systému a strhli s sebou později celé Polsko.

Polen Bewegung Solidarnosc
dpa

A jednu z nich jsme si pozvali také do dnešního vysílání magazínu Rádia Dráťák – Zuzanu Brikcius, signatářku Charty 77, kterou podepsala nedlouho po svých osmnáctých narozeninách.

Opuštění Československa | Boj za pravdu

V roce 1982 se vystěhovala ze socialistického Československa do Vídně – bojujíc tak za svůj život v pravdě. Dnes osobnost propojující český a rakouský – nejen kulturní – svět Zuzana Brikcius.

Byl vůbec člověk schopný se od této dějinné kapitoly odpoutat nebo je mu stále v patách?

„Já si myslím, že ještě moje generace nezažila zdaleka to nejhorší. Moje generace nezažila 50. léta. To nevím, jestli se z toho lidé mohli vzpamatovat, z těch hrůz 50. let. A už vůbec moje generace nezažila druhou světovou válku, kdy ze dne na den a z ničeho nic a pro nic za nic se z vás stala persona non grata. Jediné, co mě kdy trápilo, byly ze začátku emigrantské sny, které jsem mívala. To jsme se shodli se Zbyňkem Sekalem, že je měl taky. Můj muž je naopak neměl nikdy. No a to mě občas pronásledovalo a ještě teď se mi stane jednou za uherský rok, že se probudím a mám pocit nejistoty, kde jsem a jestli můžu tam, kam chci, ale myslím, že je to jediný negativní následek,“ odpovídá Brikcius.

Eugen Brikcius und Zuzana
Archiv Zuzany Brikcius
Zuzana Brikcius s manželem Evženem Brikciem, básníkem a filozofem, rovněž signatářem Charty 77

Vídeňské začátky a české návraty

Zuzana Brikcius začala ve Vídni studovat slavistiku. Mezitím se narodil syn, živila se především překládáním a tlumočením. Ještě před revolucí začala pracovat pro Greenpeace Rakousko, kde nejprve tlumočila a později pracovala v projektu k atomové politice. Vzpomíná si, jak vyjeli do Československa a první cesta vedla do Temelína. To už cestovala bez problémů jako rakouská občanka.

S „Chartou 77 Story“ k 30. výročí sametové revoluce do Lipska

Hostem dnešního vysílání magazínu Rádia Dráťák je signatářka Charty 77, překladatelka, kurátorka a autorka výstavy „Charta 77 Story“, kterou společně s přáteli připravila pro Národní galerii Praha. Až do 17. listopadu minulého roku – k třicátému výročí sametové revoluce – ji mohli prožít také návštěvníci Muzea historie města Lipska.

Unterzeichnerin der Charta 77 Zuzana Brikcius
Archiv Zuzany Brikcius

Realizace výstavy pro Brikcius znamenala jistou formu satisfakce a také jeden z nejvýznamnějších momentů v jejím životě.

Chystaná výstava pro Vídeň s díly českých umělců

Výstava autorů Evžena a Zuzany Brikcius „Nezlomní – Od Franze Kafky po sametovou revoluci“ s díly perzekvovaných výtvarníků obývala od konce minulého července do začátku října pražský Obecní dům. Její – o něco pozměněnou verzi – se chystá příští rok od srpna Brikcius představit také ve Vídni. Jak říká – vždy si přála rakouské publikum seznámit s větším tématem české kulturnosti.

"Člověk sice nebude patřit nikdy nikam už, když byl vykořeněn, ale zároveň tak trochu patří na obě strany. No a ta vídeňská je mi čím dál tím bližší při vší lásce k Praze nebo k České republice. Mám pocit, že ty kořeny už mám minimálně stejně hluboké ve Vídni jako v Praze,“ dodává Zuzana Brikcius na konec rozhovoru.

17. listopad s chartistkou Zuzanou Brikcius | Rádio Dráťák | 16.11.2020

V aktuálním magazínu Rádia Dráťák uslyšíte signatářku Charty 77 Zuzanu Brikcius. Vyprávět bude také o dalších významných ženách-chartistkách. Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.