Spektakel Kulturherbst Grafik Eva Yurkova
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Hledání vlastního uměleckého prostoru za uzavřenými hranicemi | Grafička Eva Yurková

„Všechna jsou pro mě hledáním, hledáním kořenů skrze půdu, skrze květiny, skrze techniku, skrze materiál. Využívám mimo jiné také florální motivy, které pocházejí z českých tradic a folklóru,“ popisuje svá díla grafička Eva Yurková, která vybrala pro výstavu v rámci festivalu „Vienna Meets Prague“.

Rádio Dráťák Magazín

19.10.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Prvnímu ročníku festivalu „Spektakel Kulturherbst“ aneb „Vienna Meets Prague“ se podařilo ještě koncem září tohoto roku i přes současnou situaci ukázat vídeňskému publiku, že Praha a celkově i celé Česko v sobě skrývá rozhodně mnohem více než jen Karlův most a svíčkovou, jak se zmiňuje sama Anna Rendl, kulturní manažerka festivalu z kulturního spolku Art is:.

Spektakel Kulturherbst Anna Rendl
orf | pavla rašnerová
Anna Rendl | Kulturní manažerka festivalu „Spektakel Kulturherbst“

„Z mého pohledu panuje v Praze naprosto jedinečná atmosféra, což platí také pro tamní mladou scénu, alternativní scénu, kterou bych tak trochu ráda přivezla i sem do Vídně. My se ve Vídni rádi bereme za hlavní město kultury a za kulturní středobod, ale velmi málo se zajímáme o to, co se děje za hranicemi,“ popisuje hlavní myšlenku nového vídeňského festivalu „Spektakel Kulturherbst“ organizátorka Anna Rendl, která doufá, že by se do budoucna mohl ujmout jako etablovaný festival dnů české kultury ve Vídni.

Spektakel Kulturherbst
orf | pavla rašnerová

Organizátorské duo festivalu „Spektakel Kulturherbst“, zaměřeného na českou kulturu, doplňuje Mario Duar, nový umělecký ředitel divadla Spektakel, jednoho z nejstarších jevišť malé scény ve Vídni nedaleko Naschmarktu. „Festival začal vznikat v době, kdy jsem převzal divadlo Spektakel. Bylo to během lockdownu a to jsme tehdy nemohli nic pořádat. Ihned jsme potom mysleli tedy na podzim. V té době jsme se ani nemohli setkávat, celý ten nápad uspořádat festival vznikl v parku před lavičkou s jeden a půl metrovým odstupem. Tenkrát to byly dva nebo tři státy, do kterých se dalo odcestovat a vrátit nazpět do Rakouska aniž by bylo zapotřebí testu na covid a jedním z nich bylo Česko,“ vypráví Duar.

Spektakel Kulturherbst Anna Rendl Mario Duar
orf | pavla rašnerová
Organizátorské duo festivalu „Spektakel Kulturherbst“ Anna Rendl a Mario Duar

„Domesticated paradise, palm trees and pools“

Evu Yurkovou uvidíte také v dalším vydání televizního magazínu národnostních skupin „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“ v neděli 13. prosince ve 13:05 na ORF 2 Vídeň.

Pochází z českého města Svitavy. Ještě než se dostala do Vídně, studovala v Uherském Hradišti a Praze. Tady teď již čtvrtým rokem studuje grafiku na vídeňské Univerzitě užitého umění. Umělkyně Eva Yurková. V rámci festivalu „Spektakel Kulturherbst“ aneb „Vienna Meets Prague“ připravila výstavu „Domesticated paradise, palm trees and pools“, která je reakcí na jarní lockdown. Přítomné florální motivy vychází ze vzpomínek na babiččin porcelán.

„Všechna jsou pro mě hledáním, hledáním kořenů skrze půdu, skrze květiny, skrze techniku, skrze materiál a rozhodně to hrálo roli v tom, jaká díla jsem pro tuto výstavu vybrala. Využívám také florální motivy, které pocházejí z českých tradic, z českého folklóru,“ přibližuje svá díla Yurková.

Spektakel Kulturherbst Grafikerin Eva Yurkova
orf | pavla rašnerová
Grafička Eva Yurková se svým dílem „Dandelions“ v galerii Spektakel

Koncem září vystavovala grafička Eva Yurková svá díla v galerii Spektakel ve vídeňském okrese Margareten. I když korespondují s hledáním domova nebo i svého vlastního zázemí, zároveň odráží nerušené období, které jí umožňovalo produktivněji tvořit. Vídeň považuje Yurková za relativně klidné město, ve kterém se necítí jako v metropoli.

Spektakel Kulturherbst Grafik Eva Yurkova
orf | pavla rašnerová

V jednom z příštích vysílání magazínu Rádia Dráťák se můžete těšit na rozhovor s hudebníkem, kytaristou Václavem Fuksou, jehož vystoupení rovněž v rámci festivalu Spektakel Kulturherbst nadchlo vídeňské publikum.

V kytarových melodiích Václava Fuksy znovu ožívají příběhy Moravských národních písní | Rádio Dráťák | 2.11.2020

Nedávný jarní lockdown, se kterým bylo spojeno i uzavření mnohých hranic v rámci Evropy – nevyjímaje ani ty mezi Rakouskem a Českem, tedy nemožnost volného cestování, silně prožívala také grafička Eva Yurková: „Tím, že nastala ta situace, že už nesmím jít zpátky domů, že musím zůstat tady a tři měsíce jsem se nemohla vůbec vrátit, vidět rodinu a nemohla jsem odejít, tak člověk najednou přehodnotí pohled na to, co je moje zázemí a odkud vycházím a kam se vracím. To byl pro mě důležitý motiv pro celou tu sérii.“ Své dojmy a nové niterné zkušenosti přenesla do svých převážně dřevorytů.

Dalším propojujícím prvkem dřevěných reliéfů Evy Yurkové je vyobrazení odosobněných postav. Yurková dále také popisuje hru mezi na dotek měkkými motivy – jako jsou u ní například květiny nebo i kůže – a tvrdým, hrubým povrchem dřeva. Během přípravy této výstavy objevila techniku, která v sobě snoubí jak rytí, kresbu, tak i malbu.

Spektakel Kulturherbst Eva Yurkova Grafikerin
orf | pavla rašnerová

Gruppenausstellung Fleshlight
22.-23.10.
GALERIE Die Schöne
Kuffnergasse 7 | 1160 Wien

Na díla Evy Yurkové se můžete kouknout online na webu evayurkova.com nebo můžete přijít osobně na její nejbližší výstavu od tohoto čtvrtka 22.10. do galerie „die Schöne“ v 16. vídeňském okrese.

Spektakel Kulturherbst
orf | pavla rašnerová

V aktuálním magazínu Rádia Dráťák uslyšíte umělkyni Evu Yurkovou a organizátorské duo festivalu „Spektakel Kulturherbst“ Annu Rendl a Maria Duara. Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.