Tschechisch-slowakisches Magazin Ozveny
ORF
ORF
Magazín národnostních skupin

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. října 2020 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

V den vídeňských voleb můžete s magazínem Ozvěny znovu nahlédnout do dalších kapitol menšinového života Čechů a Slováků ve Vídni. Po impozantních záběrech ze mše svaté z kostela sv. Karla Boromejského následují jak literární a hudební dojmy, tak také statementy předsedy Poradního sboru národnostních skupin pro Čechy Karla Hanzla k financování a pokladům Školského spolku Komenský.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. října 2020

Tschechisch-slowakisches Magazin Ozveny
ORF
Yvonne Erdost a Pavla Rašnerová Vás provedou říjnovými Ozvěnami

České Ozvěny a Slovenské Ozveny | 11. října | 13:05 | ORF2 Vídeň

V jazycích národnostních menšin s německými titulky

Pražský biskup Václav Malý udílel svátosti žačkám a žákům Školského spolku Komenský

Byl to významný den nejen pro ty, kteří ve svém životě následují duchovní kroky v podobě biřmování a svatého přijímání. Mší svatou oslavila česká duchovní správa vídeňské arcidiecéze svátek sv. Václava. Svátosti žačkám a žákům Školského spolku Komenský udělil pražský biskup Václav Malý, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra.

Svátosti žačkám a žákům Školského spolku Komenský udílel pražský biskup Václav Malý | Rádio Dráťák | 5.10.2020

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová

Hudobník a výrobca nástrojov Michal Oberman

Profesionálny hudobník so slovenskými koreňmi Michal Oberman sa upísal vlastne svojej vášni: skladateľstvu. Odkedy si ale z dôvodu vlastných vysokých nárokov zostolárčil nahrávacie štúdio radšej sám, vyrezáva občas aj drevené hudobné nástroje. Mala som možnosť jeden takýto vyskúšať hneď v deň jeho vzniku spolu s výrobcom.

Tvoriť hudbu a deliť sa o ňu | Michal Oberman | Rádio Dia:tón | 14.9.2020

Michal Oberman
Yvonne Erdost

Karel Hanzl o obecné škole Komenský na Sebastianplatzu | produktivní s pozitivními výhledy do budoucna

Tschechisch-slowakisches Magazin Ozveny
ORF

Za dva roky oslaví Školský spolek Komenský 150 let své existence. Školní budova na Sebastianplatzu byla postavena sice až v letech 1934-35, ale zato ji spolek vlastní a provozuje dodnes. V rozhovoru s Pavlou Rašnerovou vypráví Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský, o financování školy, nejnovějších rekonstrukcích, ale také o největším českojazyčném archivu mimo Českou republiku, který obecná škola na Sebastianplatzu rovněž spravuje.

Vinica | Folklórny súbor oslavuje svoje jubileum ľudovým festivalom

Iba málokto si vie predstaviť slovenskú kultúru bez krojov a starých známych melódií. Oboje stelesňuje folklórny ansámbel Vinica vo Viedni. Spolu s Rakúsko-slovenským kultúrnym spolkom pozval súbor na nezabudnuteľný „Volksfest“ plný hudobných pokladov.

Súbor Vinica oslavuje 5. jubileum | Rádio Dia:tón | 21.9.2020

Folkloreensemble Vinica feiert Jubiläum
Yvonne Erdost

Ondřej Cikán přeložil autenticky milostnou báseň „Máj“ do němčiny

Kdo by neznal alespoň první verše milostného eposu o lásce a smrti předního českého romantického básníka Karla Hynka Máchy „Máj“. Do němčiny byl přeložen hned několikrát, ale teprve až vídeňskému umělci Ondřejovi Cikánovi se jej – jako prvnímu vůbec – podařilo přeložit jak s brilantní precizností obsahu, tak také s přirozeným zachováním jeho zvukomalebnosti.

„Máj je náš Faust, akorát vášnivější“ | Ondřej Cikán | Rádio Dráťák | 13.4.2020

Ondrej Cikan Mai Stadtpark
orf | pavla rašnerová
Spisovatel a překladatel Ondřej Cikán

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.10.2020 | 13:05 Uhr | ORF II Wien Artikel auf Deutsch

České Ozvěny a Slovenské Ozveny | 11. října | 13:05 | ORF2 Vídeň