Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Svátosti žačkám a žákům Školského spolku Komenský udílel pražský biskup Václav Malý

Byl to významný den nejen pro ty, kteří ve svém životě následují duchovní kroky v podobě biřmování a svatého přijímání. Mší svatou oslavila Česká duchovní správa vídeňské arcidiecéze svátek sv. Václava. Svátosti žačkám a žákům Školského spolku Komenský udělil pražský biskup Václav Malý, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra.

Rádio Dráťák Magazín

5.10.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Jedním z přístavů, kde emigranti z bývalého Československa dostávali v Rakousku první pomocnou ruku, byl kostel sv. Karla Boromejského a komenda křižovníků s červenou hvězdou.

A právě tu, na tak pro vídeňské Čechy a Slováky symbolickém místě, oslavili – v sobotu 26. září – čtyři biřmovanci společně s jedenácti prvně přijímajícími dětmi ze škol Komenský a jejich rodinami svůj velký den.

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Tobias Kostohryz Mojmir Stransky
orf | pavla rašnerová
Jedním z biřmovaných byl také Tobias Kostohryz. Při svátosti mu byl oporou jeho kmotr, strýc Mojmír Stránský, historik a předseda spolku Slovanská beseda

„Já si myslím, že to jsou ty hodnoty, které jsou důležité, a právě biskup Malý to také dnes zmínil – být věrohodným člověkem. Takže se tady ani tolik nejedná o to římsko-katolické a to spojení s kostelem, ale o tyto hodnoty jako pomáhat si navzájem a být pro ty druhé také spoluzodpovědný,“ dodává Mojmír Stránský k biřmování svého synovce.

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Valerie Martischnig
orf | pavla rašnerová
Valerie Martischnig, žačka obecné školy Školského spolku Komenský

Někteří vnímali mírnou nervozitu, jiní vzrušení. Pár otázek redakce Rádia Dráťák položila také Valerii Martischnig, která právě vycházela z kostela sv. Karla Boromejského se svou rodinou ze svatého přijímání.

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Pater Vaclav Sladek
orf | pavla rašnerová

Pro Pátera Václava Sládka bylo biřmování a svaté přijímání dětí Školského spolku Komenský společně s přípravami jeho první velkou slavností. Jako kněz působí teprve krátce – dva roky. Loni v září převzal péči o české krajany ve Vídni na Rennwegu.

Reportáž z biřmování a prvního svatého přijímání můžete zhlédnout již tuto neděli 11. října od 13:05 hod. na ORF 2 Vídeň v rámci magazínu „České Ozvěny & Slovenské Ozveny“

„Václav Malý i sem s sebou přinesl kus Václava Havla, exprezidenta, ve formě zážitků. Já se musím přiznat, že jsem trochu vnímal, i když je Václav Havel už po smrti, tak že tu s námi opravdu byl, protože ta osobnost Václava Malého to tak nějak vyzařovala. Zároveň je Václav Malý symbolem utlačované církve za socialismu v tehdejším komunistickém Československu, kdy on sám nemohl vykonávat svou kněžskou dráhu a fungoval jako kněz v podzemí. Takže až po roce 1989 se mohl plně vrátit ke své kněžské službě,“ vypráví Páter Václav Sládek z České duchovní správy vídeňské arcidiecéze.

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Pater Vaclav Sladek
orf | pavla rašnerová
Do Vídně za krajany, které má na starosti, nepřijel biskup Václav Malý poprvé. I když si kvůli koronaviru nemohl tentokrát s lidmi po bohoslužbě podat ruku, oboustrannou srdečnost a přívětivost pocítil

„Mě život naučil, abych si všímal lidí okolo sebe, abych si všímal lidí trpících, lidí ponížených a to nejen v naší vlasti, ale samozřejmě i ve světě. Takže se snažím pokračovat v solidaritě s těmi, co zrovna nemají na růžích ustláno. To jsou lidé, jimž jsou upírána základní lidská práva, a tak se snažím různým způsobem vyjadřovat solidaritu, protože já to chápu. Sám jsem zažil obrovskou solidaritu před rokem 1989, tak se to snažím tedy vracet dál. Neměli bychom zapomínat,“ vypráví biskup Václav Malý.

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Pražský biskup Václav Malý na návštěvě ve Vídni

„Když vidíte ty děti, s jakou bezprostředností přistupují nebo ty studentky a studenty, kteří se stavějí na vlastní nohy, tak myslím, že nás jako starší generace to může povzbudit, proto doufám, že tato slavnost nezůstane jenom na fotografii, ale že bude mít pokračování i v jednotlivých životních cestách všech účastníků,“ dodává na konec rozhovoru s redakcí ORF Volksgruppen biskup Václav Malý.

Fotostrecke mit 15 Bildern

Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Vaclav Sladek
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion Vaclav Sladek
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová
Bischof Vaclav Maly Karlskirche Komensky Firmung Kommunion
orf | pavla rašnerová

V dnešním magazínu Rádio Dráťák jste s námi mohli prožít srdečnou atmosféru krátce po biřmování a prvním svatém přijímání dětí Školského spolku Komenský v kostele sv. Karla Boromejského – ještě koncem září.

Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.