Mojmir Jerabek und Stanislav Struhar im Tschechischen Zentrum, Ceske centrum
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Hlas citlivých cizinců | Dílo poetického prozaika Stanislava Struhara se rozeznělo galerií Českého centra

Naslouchající ticho v publiku a útulné přítmí galerijního prostoru čeřil klidný, ale živelný hlas rakouského básníka a prozaika, narozeného v tehdejším Gottwaldově na Moravě, dnes píšícího výhradně německy.

Hosté tohoto dnes již neodmyslitelného výrazného českého ostrova ve Vídni – Českého centra – se měli tu čest potkat se Struharovou literaturou minulé úterý vůbec poprvé.

Rádio Dráťák Magazín

14.9.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Témata odloučení, odcizení, hledání, ale také nacházení jsou i nadále prostoupena díly Stanislava Struhara

Niterné prožívání lidského života na okraji společnosti v Československu, nehlásícího se k mase; o nějaký čas později pocity cizince, který začíná v pro něj ze začátku neznámé společnosti novou etapu.

Příběhy Struhar rád vymýšlel a snil již jako malé dítě, formovat je ale začal až později během dospívání v podobě básní, které měl s sebou i v roce 1988, kdy se svou ženou Yvonou utíkal před československým totalitním režimem do Rakouska.

Mojmir Jerabek und Stanislav Struhar im Tschechischen Zentrum, Ceske centrum
orf | pavla rašnerová
Literární večer se spisovatelem Stanislavem Struharem se v Herrengasse měl konat již před půl rokem. O to víc se z něj teď těšil i samotný ředitel Českého centra Vídeň Mojmír Jeřábek, který společně s autorem představil návštěvníkům jeho literaturu, září 2020
Mojmir Jerabek und Stanislav Struhar im Tschechischen Zentrum, Ceske centrum
orf | pavla rašnerová

Román „Rukopis“, německy „Manuskript“, psal Stanislav Struhar koncem 90. let ve Vídni ještě v češtině. Hlavní protagonista, původem z Pobřeží slonoviny, v něm čelí nelehkým situacím nejen na základě jiného jazyka, ale i barvy kůže.

Během literárního večera v Českém centru představil Struhar mimo své rané poezie dále také sbírky povídek „Fremde Frauen“ a „Fremde Männer“.

Dvorním nakladatelstvím spisovatele Stanislava Struhara se v průběhu let stal klagenfurtský Wieser Verlag, který se mimo jiné zasazuje o překlady české literatury v Rakousku.

Začátky Struharovy literární tvorby v Rakousku byly náročné. Nakladatelství Drava, které je dnes spojené s Wieser Verlag, bylo tenkrát na přelomu nového tisíciletí jako jediné ochotné s ním komunikovat. Právě u něj vyšel v roce 2002 v překladu „Rukopis“, který se zabývá nejen otázkou rasismu, ale i peripetiemi literárních textů psaných v mateřštině a jejich cestou k rakouskému vydavateli.

Přejít do nového literárního jazyka – němčiny, bylo Struharovou šancí, jak se v Rakousku svého psaní nevzdat a zároveň své knihy dostat do rukou čtenářů.

I když se svět ještě stále zmítá v nejistotě spojené s pandemií koronaviru, ani ta neodradila mnohé od návštěvy Českého centra. Mezi nimi byl i chartista, povoláním knihovník, Jan Zvěřina, jenž byl v rámci asanace – po roce 1977 – donucen opustit Československo za šíření samizdatové literatury.

„Opuštěná zahrada“ v listopadu v Českém centru

Stanislav Struhar vystoupí v Českém centru Vídeň do konce tohoto roku ještě jednou, a to 4. listopadu. Představí zde svůj román „Verlassener Garten“. Jde o jeho nejnovější a zároveň jedno z jeho nejstarších prozaických děl, které psal v 90. letech ve Vídni ještě v češtině. Letos v březnu vyšlo v nakladatelství Wieser Verlag. Do němčiny jej převedla bohemistka a překladatelka Kristina Kallert, na kterou se během tohoto literárního předvečera festivalu Buch Wien můžete také těšit.

Schriftsteller Stanislav Struhar Wieser Verlag Verlassener Garten
orf | pavla rašnerová

Do své „Opuštěné zahrady“ může teď spisovatel Stanislav Struhar zavést také rakouské čtenáře | Rádio Dráťák | 30.3.2020

Dnešní magazín Rádio Dráťák začíná v 21:10 hod. na Radiu Burgenland. Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Tereza Chaloupková.