Komensky Schule in Wien. Eine tschechisch-österreichische Institution seit bald 150 Jahren. Vlasta Vales
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Nová publikace Školského spolku Komenský od historičky Vlasty Valešové

Ještě koncem června byla české a slovenské národnostní menšině za krásného počasí slavnostně představena nová publikace Školského spolku Komenský „150 let českého školství ve Vídni“ a kde jinde než v zeleném Prátru na zahrádce vídeňsko-české restaurace rodiny Kolaříků ve Schweizerhausu.

Rádio Dráťák Magazín

20.7.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

K podrobnému zmapování dějin českého školství ve Vídni – s blížícím se 150letým výročím své existence – oslovil Školský spolek Komenský historičku Vlastu Valešovou. Jednotlivá historická období spolku jsou doplněna o životní osudy jak absolventů, tak vyučujících, ale také celkově těch, kteří se o základní bohatství menšiny, o české školství ve Vídni, zasazovali či dodnes zasazují.

Komensky Schulorchester
orf | pavla rašnerová
Program hudebně doprovázel Školní orchestr a sbor Komenský

Na reportáž z této akce v rámci nového vydání televizního magazínu „České Ozvěny, Slovenské Ozveny“ se můžete těšit v neděli 9. srpna na programu ORF 2 Wien od 13:05 hod.

Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus
orf | pavla rašnerová

„To, co ty lidi spojovalo, bylo, že chtěli udržet tu českou řeč ve Vídni a byli ochotní pro to udělat opravdu maximum. To znamená, že k tomu měli to srdce, pokoušeli se s těmi možnostmi, co měli, do toho přispět a to se opakovalo rok co rok – za úplně jiných historických i hospodářských podmínek, ale je to pořád ještě něco, co je důležité a rozhodující do dneška,“ vypráví předseda Školského spolku Komenský Karel Hanzl.

I když žádosti spolku a celkově celé české menšiny nebývají státem mnohdy vyslyšeny, a to především v záležitostech financování, které jim ale právně náleží, neopomenul Hanzl ve svém projevu k nové publikaci také připomenout současnou kvalitu českého školství ve Vídni a to, že jako škola mají v této společnosti své zásadní místo a kolik toho mohou nabídnout.

Komensky Karel Hanzl Schweizerhaus
orf | pavla rašnerová
Karel Hanzl při prezentaci nové publikace Školského spolku Komenský na zahrádce Schweizerhausu

Začátky českého školství ve Vídni sahají do 2. poloviny 19. století – do doby, kdy migrace z českých zemí do Rakouska byla velmi silná. Otázka vzdělávání dětí a mladistvých bez znalosti němčiny byla stále aktuálnější. Zásadní roli v českém školství sehrál rok 1872, kdy byl založen samotný Školský spolek Komenský. Již v roce 1883 se otevírala první česká obecná škola ve Vídni.

Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus
orf | pavla rašnerová

Nové publikaci Vlasty Valešové předcházely ještě dvě knihy, zabývající se dějinami Školského spolku Komenský, první z roku 1932 a druhá z 1953. Historičce Valešové se podařilo významné momenty českého školství nejen precizně „zmapovat“, ale také mnoho nového vybádat: „V dnešní době je velice málo známý postih profesorů a žáků na základě Norimberských zákonů. To je myslím jeden z přínosů té knihy, že se otevřelo téma, které je potřeba dále zkoumat.“

Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus Historikerin Vlasta Vales
orf | pavla rašnerová
Historička Vlasta Valešová | „To, co spojuje absolventy českých škol je jejich češství, které si potom odnáší do života.“

Cesty českého školství v Rakousku byly podmíněny jak politickou situací v zemi, tak také na území dnešního Česka a Slovenska. Zlatým bodem byl podle Valešové rozpad monarchie, kdy byl poté spolek masivně podporován Československem. Českých škol vznikalo stále více, čekaly je mnohé modernizace, až došlo i na možnost skládání maturit. Mezi lety 1919 -1920 navštěvovalo školy Školského spolku Komenský okolo 7400 žákyň a žáků. Mnohé z českých škol se nacházely i mimo hlavní město.

Oslabení českého školství zapříčinil anšlus Rakouska a následné rozpuštění spolku. Po konci války se další desetiletí v české škole odvíjela na základě politiky Československa – lidé odcházeli, ale i přicházeli. Teprve otevření hranic znamenalo rapidní nárůst žactva.

Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus
orf | pavla rašnerová

„Já si myslím, že to byl až rok 1993, kdy přišlo nové vedení do Komenského a potom různé kroky, které to vedení dělalo, například zavedení slovenštiny ve škole nebo i vznik beiratu změnil možnost financování školy, pak třeba zavedení bilingvální školy, to zase byl pokrok ve výuce němčiny. To jsou jednotlivé kroky, které školství Komenského zlepšovaly a dostaly ho na dnešní úroveň,“ odpovídá Valešová na otázku, jaké byly ty historické události, které po roce 1989 znovu nastartovaly fungování českého školství ve Vídni.

Susanne Pfanner und Olga Voglauer
orf | pavla rašnerová
Susanne Pfanner a Olga Voglauer

Prezentace nové publikace „Školský spolek Komenský. 150 let českého školství ve Vídni“ se zúčastnila celá řada významných hostů, mezi nimi byla také vedoucí odboru pro národnostní menšiny na Spolkovém kancléřství Susanne Pfanner nebo poslankyně národní rady Olga Voglauer.

„Für mich ist die Komenský-Schule eine Perle für die Zukunft und eine gute Brücke zur Vergangenheit und das gehört zukünftig ausgebaut und das braucht auch politische Unterstützung, letztendlich brauchts aber all diese Menschen hier, die sich als Gemeinschaft verstehen und ich habe es heute erlebt, wie gut das der Komenský-Schule gelingt,“ říká Voglauer.

Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus Martin Pangrác
orf | pavla rašnerová
Zástupce velvyslance SK v Rakousku Martin Pangrác
Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus Ivana Cervenkova Karl Hanzl
orf | pavla rašnerová
Velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková a Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský
Komensky Neu Publikation 150 Jahre Komensky Tschechisches Schulwesen in Wien Schweizerhaus Familie Kolarik
orf | pavla rašnerová
Sourozenci Kolaříkovi, absolventi škol Komenský

Dvojjazyčnou knihu o dějinách Školského spolku Komenský si můžete zakoupit na jeho sekretariátu. Podívejte se na web komensky-vienna.at.

V dnešním Rádiu Dráťák se seznámíte s novou publikací historičky Vlasty Valešové „Školský spolek Komenský. 150 let českého školství ve Vídni“, který začíná dnes v 21:10 na Radiu Burgenland. Zprávy a pozvánky pro Vás připravila Tereza Chaloupková.

Neue Publikation des Schulvereins Komenský von Historikerin Vlasta Valeš | Radio Dráťák | 20.7.2020 (Artikel auf Deutsch)

Komenský Schule in Wien | Eine tschechisch-österreichische Institution seit bald 150 Jahren | 24.6.2020