Významná oslava v české menšině

Životní jubileum KR. Eduarda Haranta

V zahradě u jednoho z domů v 8. vídeňském okrese se včera linuly melodie blízké srdcím především české národnostní menšiny. Věnovány byly jedné opravdu výjimečné osobnosti – panu komerčnímu radovi Eduardovi Harantovi, který tak v okruhu svých blízkých, také kolegů, hodnostářů a zástupců české menšiny oslavil své krásné 90. narozeniny.

Rádio Dráťák Magazín

25.5.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Společně s Tenkrát a dnes | Století legendárního Schweizerhausu s rodinou Kolaříků

Pan Harant se svým již neodmyslitelným dílem zasluhuje o pokračování psaní menšinových dějin.

„Jsem překvapený, protože jsem s tím nepočítal, že to bude tak krásné, a jsem za všechno vděčný,“ říká s úsměvem na rtech a elánem vyzařující oslavenec Eduard Harant po vystoupení žákyň a žáků škol Školského spolku Komenský společně s pedagožkou Christou Cernajsek.

Eduard Harant 90. Geburtstag
orf | pavla rašnerová

Nejen českými a slovenskými písněmi menšina Harantovi za jeho tak velkou podporu poděkovala, ale také publikací „Školský spolek Komenský. 150 let českého školství ve Vídni“, kterou jubilantovi slavnostně předal Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský, se slovy, že jde o úplně první kus z čerstvě vytisknutých exemplářů.

Prezentace zmíněné publikace ke 150. výročí českého školství ve Vídni je plánována na 23. června v restauraci Schweizerhaus.

Minulý rok v červnu byla v budově reálného gymnázia Školského spolku Komenský v Schützengasse slavnostně odhalena mramorová tabule se jménem jeho největšího podporovatele – pana KR. Eduarda Haranta, po němž bylo bilingvní gymnázium také pojmenováno. Jako jeden z dalších dárků s velkou duší pan Harant dostal svůj fotoportrét právě z tohoto slavnostního aktu.

Takto si na něj vzpomíná: „Měl jsem sice radost, ale hlavní věc je, že škola stojí a že se tam učí česky a německy a že děti tam jsou dobře vychované.“

Eduard Harant 90. Geburtstag
orf | pavla rašnerová
Oslavenec KR. Eduard Harant s Karlem Hanzlem: „Jsme mu vděční za podporu celé menšiny, každopádně ve zvláštním měřítku také za podporu škol Komenský“

Z české menšiny přišli panu Harantovi pogratulovat k nádhernému životnímu jubileu také předseda Menšinové rady české a slovenské větve Pavel Rodt, generální tajemník Rakousko-české společnosti Michal Polák a Karel Kolařík, majitel podniku Schweizerhaus.

V roce 2018 bývalý starosta Vídně Michael Häupl KR. Eduarda Haranta ocenil vyznamenáním „Goldener Rathausmann“. Jako zakladatel a dlouholetý člen představenstva Rakousko-české společnosti neopomenutelnou zásluhu vykonal také v rámci rakousko-českých vztahů.

Za krásného počasí 19. května – na jaro zatím možná až příliš teplého – vídeňský Čech Eduard Harant oslavil v rodinné atmosféře své 90. narozeniny.

Lebensjubiläum KR. Eduard Harants | 21.5.2020

Eduard Harant 90. Geburtstag
orf | pavla rašnerová

Také naše redakce přeje panu Eduardovi Harantovi vše nejlepší do dalších let!