Ondrej Cikan und Anatol Vitouch
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

„Máj je náš Faust, akorát vášnivější“ | Ondřej Cikán

S rakousko-českým básníkem a překladatelem Ondřejem Cikánem si v dnešním magazínu Rádio Dráťák budeme povídat především o jeho překladatelských postupech v nejnovějším německém vydání lyrickoepické skladby „Máj“. „Chtěl jsem jej přiblížit rakouským spolužákům, ale moc to nešlo, protože dosavadní německé překlady nefungovaly tak jako originál, a tak jsem si řekl, že tu báseň musím přeložit někdy sám,“ vzpomíná Cikán.

Rádio Dráťák Magazín

13.4.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Brzy bude popraven vůdce loupežníků. Ten se vraždou pomstil za svedení své milé. Se zemí se loučí dechberoucími obrazy. Lyrickým pohledem se na báseň „Máj“ můžeme dívat jako na osobní existenční zpověď jejího autora, samotného Karla Hynka Máchy.

I dnešní Dráťák se ponese v duchu literatury. „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.“ Jistě jste poznali počáteční verše básně o lásce a smrti „Máj“ od českého romantického básníka Karla Hynka Máchy (1810-1836).

Milostný epos vyšel v němčině letos v březnu, a sice v rakousko-českém nakladatelství Kētos. Nejde ale jen o nějaký další z jeho překladů – básníkovi Ondřejovi Cikánovi (*1985) se jako prvnímu umělci vůbec podařilo „Máj“ přeložit do německého jazyka jak s brilantní precizností obsahu, tak také s přirozeným zachováním jeho zvukomalebnosti.

Fascinace „Májem“ již od dětství

Mnozí z nás se s „Májem“ setkaly jako děti ve škole a ani Cikán nebyl výjimkou:

Karel Hynek Mácha | Mai

(Máj, 1836)

přeložil a doslov napsal Ondřej Cikán
ilustroval Antonín Šilar
březen 2020 | 160 stran
pevná vazba prošitá nití s lacetkou
EUR 20 | CZK 320

ISBN | 978-3-903124-09-7

„Máchův ‚Máj’ mě zaujal už jako malého kluka, když jsme se učili nazpaměť první verše ve čtvrté třídě tady v české obecné škole ve Vídni. Tenkrát mě nadchla hlavně zvukomalebnost a působivost různých rytmů, aliterací a básnických obrazů.“

Cikán dále pokračuje: „Potom na rakouském gymnáziu v pubertě jsem byl nadšený hlavně z vášnivosti ‚Máje’. Najednou jsem viděl, jak ta báseň dokáže člověka pořádně rozbrečet. Chtěl jsem ‚Máj’ přiblížit rakouským spolužákům, ale moc to nešlo, protože dosavadní německé překlady nefungovaly tak jako originál, a tak jsem si řekl, že tu báseň musím přeložit někdy sám. Předtím jsem se ale musel naučit psát básně a zacházet s veršem.“

Mai Karel Hynek Macha Ondrej Cikan Ketos Romantismus Romantisches Liebesepos
kētos verlag

„Májů máme habaděj“

Ondřej Cikán je také nakladatelem. Nejen „Máj“, ale i ostatní knihy nakladatelství Kētos si lze objednat ve všech internetových knihkupectvích a také samozřejmě přímo přes samotné nakladatelství.

„Nepovedený překlad může dlouhodobě poškodit pověst básníka“ | O. Cikán

„Májů“ bychom našli v německé variaci hned několik, avšak jen Ondřejovi Cikánovi se jej podařilo německy mluvícím čtenářům věrohodně představit – a to díky převzetí svobody originálu a použití různých obměn jambu – jen tak mohl překládat zvukomalebně a obsahově zrcadlit Máchu. Jeho překlad tak rozhodně nezní jako „nudný šicí stroj“ – jak sám Cikán označil pravidelný rytmus dřívějšího převádění „Máje“.

„Překládání do cizích jazyků je dost zakleté. ‚Máj’ většinou nepřekládali básníci, ale bohemisté a částečně jej překládali také čeští nadšenci, kteří nevládli dostatečně cílovým jazykem. Nadšení je chvályhodné, ale nepovedený překlad může dost dlouhodobě poškodit pověst básníka,“ říká mnohostranný umělec Ondřej Cikán.

Mai Romantisches Liebesepos Ondrej Cikan
antonín šilar | kētos verlag
Cikánův překlad Máje ilustroval tuší pražský divadelní a filmový scénograf Antonín Šilar. „Máchův portrét pojal tak, že namaloval pořádného vousatého chlapa, lupiče, revolucionáře, kterému rozhodně nechybí testosteron,“ popisuje Šilarovo dílo Cikán

Souvislost „Máje“ a rakouské hymny

Jak jsem se od Ondřeje dozvěděla, prvním překladatelem části „Máje“ do němčiny byl chorvatský národní básník Petar Preradović (1818-1872), což byl dědeček také básnířky Pauly Preradović (1887-1951), kterou si není těžké propojit s rakouskou hymnou, jejíž text pochází právě z jejího pera. Takže „Máj“ má rozhodně spojitost také s Rakouskem.

Ondrej Cikan
orf

Oblíbenost a význam „Máje“ za hranicemi

Milostná báseň „Máj“ českého romantismu byla přeložena již do mnoha jazyků, například i do bengálštiny nebo esperanta. V německy mluvících krajinách byla Máchova poetická tvorba kladně přijímána již v minulosti, jak ale také Cikán zmiňuje: „Mezitím se tu na něj spíše zapomnělo.“ Proč je ale „Máj“ obecně tak oblíbený i za českými hranicemi?

„Čtení takového Máje vede nejdříve k slzám, ale potom k pořádné katarzi a entuziasmu,“ popisuje vlastní pocity z díla českého romantismu dnešní host Rádia Dráťák.

„‚Máj’ by se měl brát jako část světové literatury a jako vrcholné dílo světového romantismu a zároveň kvůli své obrazotvornosti taky jako předchůdce moderní poezie. ‚Máj’ také zásadně ovlivnil české symbolisty a poetisty. Díky ‚Máji’ byla a je česká poezie taková, jak ji známe. Je z ní cítit láska k jazyku, k jeho hudebnosti i k alogickým surreálním obrazům,“ odpovídá Cikán.

Ondrej Cikan und Anatol Vitouch
orf | pavla rašnerová
Ondřej Cikán a Anatol Vitouch během čtení z překladu „Krvavého románu“ Josefa Váchala v Českém centru Vídeň, duben 2019

Koronakrize s sebou stahuje i literaturu

„Takové ponaučení z této pandemie je také to, že když někteří lidé mají teď dost volného času, tak to automaticky neznamená, že by si kupovali knížky – spíš se koukají asi na seriály,“ hodnotí Cikán.

Koronavirová krize postihla mnohé obory, a bohužel k nim patří také kultura.

„Program na jaro 2020 připravovalo moje nakladatelství Kētos s hodně velkým předstihem. Měli jsme mít okolo dvaceti čtení, mimo jiné devět na Lipském veletrhu. Minulý rok jsem žil z úplného minima a tohle jaro mělo zpětně zafinancovat ten rok 2019. Je to hodně deprimující i pro naše básníky,“ popisuje Ondřej Cikán situaci současné kulturní scény.

„Mai ist unser Faust, nur leidenschaftlicher“ | Ondřej Cikán | Radio Dráťák | 13.4.2020 (Artikel auf Deutsch)

Romantisches Liebesepos lautmalerisch übersetzt von Ondřej Cikán | 9.3.2020

Magazín Rádio Dráťák se vysílá každé pondělí v 21:10 na Radiu Burgenland. V dnešním vysílání uslyšíte básníka a překladatele Ondřeje Cikána.